#

دانلود فایل فلش فارسی ۴ فایله سامسونگ SM-G130H اندروید ۴٫۴٫۲

نویسنده : مهدی نوری
بازدید : 10 بازدید
نوشته شده در: ۲۵ مهر۱۳۹۶
جدید

Download Firmware SM-G130H Android 4.4.2

توجه :

این فایل فلش ۴ فایله مخصوص گوشی سامسونگ SM-G130H با اندروید ۴٫۴٫۲ می باشد، که توسط تیم مرکز رام در دسترس شما کاربران گرامی قرار می گیرد. توجه داشته باشید خرید تمامی رام ها از سایت مرکز رام به صورت آنلاین می باشد و بعد از پرداخت هزینه فایل فلش تحویل می توانید فایل مورد نظر را به صورت آنی و لینک مستقیم دریافت کنید.

کانال تلگرام مرکز رام را دنبال کنید: https://telegram.me/markazrom

 

ادامه مطلب + دانلود
موضوع :فایل فلش گوشی اصلی , گوشی سامسونگ

دانلود فایل فلش فارسی ۴ فایله سامسونگ SM-G130E اندروید ۴٫۴٫۲

نویسنده : مهدی نوری
بازدید : 14 بازدید
نوشته شده در: ۲۵ مهر۱۳۹۶
جدید

Download Firmware SM-G130E Android 4.4.2

توجه :

این فایل فلش ۴ فایله مخصوص گوشی سامسونگ SM-G130E با اندروید ۴٫۴٫۲ می باشد، که توسط تیم مرکز رام در دسترس شما کاربران گرامی قرار می گیرد. توجه داشته باشید خرید تمامی رام ها از سایت مرکز رام به صورت آنلاین می باشد و بعد از پرداخت هزینه فایل فلش تحویل می توانید فایل مورد نظر را به صورت آنی و لینک مستقیم دریافت کنید.

کانال تلگرام مرکز رام را دنبال کنید: https://telegram.me/markazrom

 

ادامه مطلب + دانلود
موضوع :فایل فلش گوشی اصلی , گوشی سامسونگ

دانلود رام رسمی ۴ فایله سامسونگ SM-G110B اندروید ۴٫۴٫۴

نویسنده : مهدی نوری
بازدید : 7 بازدید
نوشته شده در: ۲۵ مهر۱۳۹۶
جدید

Download Firmware SM-G110B Android 4.4.4

توجه :

این فایل فلش ۴ فایله مخصوص گوشی سامسونگ SM-G110B با اندروید ۴٫۴٫۴ می باشد، که توسط تیم مرکز رام در دسترس شما کاربران گرامی قرار می گیرد. توجه داشته باشید خرید تمامی رام ها از سایت مرکز رام به صورت آنلاین می باشد و بعد از پرداخت هزینه فایل فلش تحویل می توانید فایل مورد نظر را به صورت آنی و لینک مستقیم دریافت کنید.

کانال تلگرام مرکز رام را دنبال کنید: https://telegram.me/markazrom

 

ادامه مطلب + دانلود
موضوع :فایل فلش گوشی اصلی , گوشی سامسونگ

دانلود رام رسمی ۴ فایله سامسونگ SM-E7000 اندروید ۴٫۴٫۴

نویسنده : مهدی نوری
بازدید : 5 بازدید
نوشته شده در: ۲۵ مهر۱۳۹۶
جدید

Download Firmware SM-E7000 Android 4.4.4

توجه :

این فایل فلش ۴ فایله مخصوص گوشی سامسونگ SM-E7000 با اندروید ۴٫۴٫۴ می باشد، که توسط تیم مرکز رام در دسترس شما کاربران گرامی قرار می گیرد. توجه داشته باشید خرید تمامی رام ها از سایت مرکز رام به صورت آنلاین می باشد و بعد از پرداخت هزینه فایل فلش تحویل می توانید فایل مورد نظر را به صورت آنی و لینک مستقیم دریافت کنید.

کانال تلگرام مرکز رام را دنبال کنید: https://telegram.me/markazrom

 

ادامه مطلب + دانلود
موضوع :فایل فلش گوشی اصلی , گوشی سامسونگ

دانلود رام رسمی ۴ فایله سامسونگ SM-E700M اندروید ۵٫۱٫۱

نویسنده : مهدی نوری
بازدید : 5 بازدید
نوشته شده در: ۲۵ مهر۱۳۹۶
جدید

Download Firmware SM-E700M Android 5.1.1

توجه :

این فایل فلش ۴ فایله مخصوص گوشی سامسونگ SM-E700M با اندروید ۵٫۱٫۱ می باشد، که توسط تیم مرکز رام در دسترس شما کاربران گرامی قرار می گیرد. توجه داشته باشید خرید تمامی رام ها از سایت مرکز رام به صورت آنلاین می باشد و بعد از پرداخت هزینه فایل فلش تحویل می توانید فایل مورد نظر را به صورت آنی و لینک مستقیم دریافت کنید.

کانال تلگرام مرکز رام را دنبال کنید: https://telegram.me/markazrom

 

ادامه مطلب + دانلود
موضوع :فایل فلش گوشی اصلی , گوشی سامسونگ

دانلود فایل فلش فارسی ۴ فایله سامسونگ SM-E500HQ اندروید ۵٫۱٫۱

نویسنده : مهدی نوری
بازدید : 7 بازدید
نوشته شده در: ۲۵ مهر۱۳۹۶
جدید

Download Firmware SM-E500HQ Android 5.1.1

توجه :

این فایل فلش ۴ فایله مخصوص گوشی سامسونگ SM-E500HQ با اندروید ۵٫۱٫۱ می باشد، که توسط تیم مرکز رام در دسترس شما کاربران گرامی قرار می گیرد. توجه داشته باشید خرید تمامی رام ها از سایت مرکز رام به صورت آنلاین می باشد و بعد از پرداخت هزینه فایل فلش تحویل می توانید فایل مورد نظر را به صورت آنی و لینک مستقیم دریافت کنید.

کانال تلگرام مرکز رام را دنبال کنید: https://telegram.me/markazrom

 

ادامه مطلب + دانلود
موضوع :فایل فلش گوشی اصلی , گوشی سامسونگ

دانلود رام رسمی ۴ فایله سامسونگ SM-A7009 اندروید ۶٫۰٫۱

نویسنده : مهدی نوری
بازدید : 6 بازدید
نوشته شده در: ۲۵ مهر۱۳۹۶
جدید

Download Firmware SM-A7009 Android 6.0.1

توجه :

این فایل فلش ۴ فایله مخصوص گوشی سامسونگ SM-A7009 با اندروید ۶٫۰٫۱ می باشد، که توسط تیم مرکز رام در دسترس شما کاربران گرامی قرار می گیرد. توجه داشته باشید خرید تمامی رام ها از سایت مرکز رام به صورت آنلاین می باشد و بعد از پرداخت هزینه فایل فلش تحویل می توانید فایل مورد نظر را به صورت آنی و لینک مستقیم دریافت کنید.

کانال تلگرام مرکز رام را دنبال کنید: https://telegram.me/markazrom

 

ادامه مطلب + دانلود
موضوع :فایل فلش گوشی اصلی , گوشی سامسونگ

دانلود رام رسمی ۴ فایله سامسونگ SM-A710Y اندروید ۶٫۰٫۱

نویسنده : مهدی نوری
بازدید : 5 بازدید
نوشته شده در: ۲۵ مهر۱۳۹۶
جدید

Download Firmware SM-A710Y Android 6.0.1

توجه :

این فایل فلش ۴ فایله مخصوص گوشی سامسونگ SM-A710Y با اندروید ۶٫۰٫۱ می باشد، که توسط تیم مرکز رام در دسترس شما کاربران گرامی قرار می گیرد. توجه داشته باشید خرید تمامی رام ها از سایت مرکز رام به صورت آنلاین می باشد و بعد از پرداخت هزینه فایل فلش تحویل می توانید فایل مورد نظر را به صورت آنی و لینک مستقیم دریافت کنید.

 

کانال تلگرام مرکز رام را دنبال کنید: https://telegram.me/markazrom

 

ادامه مطلب + دانلود
موضوع :فایل فلش گوشی اصلی , گوشی سامسونگ

دانلود رام رسمی ۴ فایله سامسونگ SM-A700K اندروید ۶٫۰٫۱

نویسنده : مهدی نوری
بازدید : 5 بازدید
نوشته شده در: ۲۵ مهر۱۳۹۶
جدید

Download Firmware SM-A700K Android 6.0.1

توجه :

این فایل فلش ۴ فایله مخصوص گوشی سامسونگ SM-A700K با اندروید ۶٫۰٫۱ می باشد، که توسط تیم مرکز رام در دسترس شما کاربران گرامی قرار می گیرد. توجه داشته باشید خرید تمامی رام ها از سایت مرکز رام به صورت آنلاین می باشد و بعد از پرداخت هزینه فایل فلش تحویل می توانید فایل مورد نظر را به صورت آنی و لینک مستقیم دریافت کنید.

 

کانال تلگرام مرکز رام را دنبال کنید: https://telegram.me/markazrom

 

ادامه مطلب + دانلود
موضوع :فایل فلش گوشی اصلی , گوشی سامسونگ

دانلود رام رسمی ۴ فایله سامسونگ SM-A510M اندروید ۷٫۰

نویسنده : مهدی نوری
بازدید : 14 بازدید
نوشته شده در: ۲۵ مهر۱۳۹۶
جدید

Download Firmware SM-A510M Android 7.0

توجه :

این فایل فلش ۴ فایله مخصوص گوشی سامسونگ SM-A510M با اندروید ۷٫۰ می باشد، که توسط تیم مرکز رام در دسترس شما کاربران گرامی قرار می گیرد. توجه داشته باشید خرید تمامی رام ها از سایت مرکز رام به صورت آنلاین می باشد و بعد از پرداخت هزینه فایل فلش تحویل می توانید فایل مورد نظر را به صورت آنی و لینک مستقیم دریافت کنید.

کانال تلگرام مرکز رام را دنبال کنید: https://telegram.me/markazrom

 

ادامه مطلب + دانلود
موضوع :فایل فلش گوشی اصلی , گوشی سامسونگ