دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-G9600
 • مدل: SM-G9600
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: G9600ZHU3CSAB
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G9600 android 9.0.0 فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy S9 اندروید ۹   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-G9600 که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy …

دانلود رام فارسی 5 فایل SM-J410F

Download Firmware SM-J410F android 8.1.0  فایل فلش فارسی سامسونگ Galaxy J4 Core   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-J410F که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۱٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy J4 Core عرضه شده است. این فایل فلش فارسی …

دانلود رام رسمی 4 فایله سامسونگ SM-A9100
 • مدل: SM-A9100
 • سیستم عامل: اندروید 8.0.0
 • شماره ساخت: A9100ZCU1BRK3
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-A9100 android 8.0.0  فایل فلش رسمی سامسونگ Galaxy A9 Pro   دانلود رام و  فایل فلش SM-A9100 با اندروید ۸٫۰٫۰ را همراه با آموزش نصب رام بروی گوشی …

دانلود رام رسمی 4 فایله سامسونگ SM-G9300
 • مدل: SM-G9300
 • سیستم عامل: اندروید 8.1.0
 • شماره ساخت: G9300ZCS3CRJ2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G9300 android 8.1.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy S7 اندروید ۸   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-G9300 که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۱٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy S7 عرضه شده است. این فایل فلش …

دانلود رام رسمی 4 فایله سامسونگ SM-A5100
 • مدل: SM-A5100
 • سیستم عامل: اندروید 7.1.1
 • شماره ساخت: A5100ZHU1CRL1
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-A5100 Android 7.1.1 فایل فلش فارسی Samsung Galaxy A5 2016 اندروید ۷   دانلود رام فارسی ۴ فایل سامسونگ SM-A5100 که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۱٫۱ برای دستگاه Samsung Galaxy A5 2016 عرضه …

دانلود رام رسمی 4 فایله سامسونگ SM-J530Y
 • مدل: SM-J530Y
 • سیستم عامل: اندروید 8.1.0
 • شماره ساخت: J530YDXU4BRK1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-J530Y Android 8.1.0 فایل فلش فارسی Samsung Galaxy J5 Pro اندروید ۸٫۰٫۰   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-J330G که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۱٫۰ برای دستگاه SamsungGalaxy J5 Pro عرضه شده …

دانلود رام رسمی 4 فایله سامسونگ SM-J330G
 • مدل: SM-J330G
 • سیستم عامل: اندروید 8.0.0
 • شماره ساخت: J330GDXU3BRK1
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-J330G Android 8.0.0 فایل فلش فارسی Samsung Galaxy J3 Pro اندروید ۸٫۰٫۰   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-J330G که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy J3 Pro عرضه …

دانلود رام رسمی 4 فایله سامسونگ SM-A5108
 • مدل: SM-A5108
 • سیستم عامل: اندروید 7.1.1
 • شماره ساخت: A5108ZMU3CRL4
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-A5108 Android 7.1.1 فایل فلش Samsung Galaxy A5 2016 اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۴ فایل سامسونگ SM-J7108 که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۱٫۱ برای دستگاه Samsung Galaxy A5 2016 …

دانلود رام رسمی 5 فایله سامسونگ SM-J701M
 • مدل: SM-J701M
 • سیستم عامل: اندروید 8.1.0
 • شماره ساخت: J701MUBU5BRI2
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-J701M Android 8.1.0 فایل فلش فارسی Samsung Galaxy J7 Neo اندروید ۸   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-J701M که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۱٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy J7 Neo عرضه شده است. این فایل فلش …

دانلود رام رسمی 4 فایله سامسونگ SM-G615F
 • مدل: SM-G615F
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: G615FXXU1AQF4
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G615F Android 8.1.0 فایل فلش فارسی Samsung Galaxy J7 Max اندروید ۸   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-G615F که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۱٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy J7 Max عرضه شده است. این فایل فلش …