دانلود رام رسمی سامسونگ SM-N9750
 • مدل: SM-N9750
 • سیستم عامل: اندروید 10.0.0
 • شماره ساخت: N9750ZSU1BTA1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-N9750 Android 10.0.0 دانلود رام رسمی سامسونگ SM-N9750 اندروید ۱۰٫۰٫۰   دانلود رام رسمی سامسونگ SM-N9750 که به تازگی آپدیت اندروید ۱۰٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy Note10+ عرضه شده است. …

 • مدل: SM-N9700
 • سیستم عامل: اندروید 10.0.0
 • شماره ساخت: N9700ZSU1BTA1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-N9700 Android 10.0.0 دانلود رام رسمی سامسونگ SM-N9700 اندروید ۱۰٫۰٫۰   دانلود رام رسمی سامسونگ SM-N9700 که به تازگی آپدیت اندروید ۱۰٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy Note 10 عرضه شده است. …

دانلود رام رسمی سامسونگ SM-M205M
 • مدل: SM-M205M
 • سیستم عامل: اندروید 10.0.0
 • شماره ساخت: M205MUBU3CSL6
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-M205M Android 10.0.0 دانلود رام رسمی سامسونگ SM-M205M اندروید ۱۰٫۰٫۰   دانلود رام رسمی سامسونگ SM-M205M که به تازگی آپدیت اندروید ۱۰٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy M20 عرضه شده است. این …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-A715F
 • مدل: SM-A715F
 • سیستم عامل: اندروید 10.0.0
 • شماره ساخت: A715FXXU1ATA1
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-A715F Android 10.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-A715F اندورید ۱۰٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-A715F که به تازگی آپدیت اندروید ۱۰٫۰٫۰ برای Samsung Galaxy A71 عرضه شده است …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-N770F
 • مدل: SM-N770F
 • سیستم عامل: اندروید 10.0.0
 • شماره ساخت: N770FXXU1ASLJ
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-N770F Android 10.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-N770F اندورید ۱۰٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-N770F که به تازگی آپدیت اندروید ۱۰٫۰٫۰ برای Samsung Galaxy S10 Lite عرضه شده …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-G770F
 • مدل: SM-G770F
 • سیستم عامل: اندروید 10.0.0
 • شماره ساخت: N770FXXU1ASLJ
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-G770F Android 10.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-G770F اندورید ۱۰٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-G770F که به تازگی آپدیت اندروید ۱۰٫۰٫۰ برای Samsung Galaxy S10 Lite عرضه شده …

حذف قفل صفحه سامسونگ T580 بدون پاک شدن اطلاعات FRP ON
 • مدل: T580
 • سیستم عامل: اندروید 8.1.0
 • شماره ساخت: U4
 • فارسی: -

REMOVE LOCK SCREEN SAMSUNG T580 WITHOUT LOSE DATA WITH FRP ON حذف قفل صفحه سامسونگ(پین ، پترن ، پسورد) T580 بدون پاک شدن اطلاعات FRP ON   حذف قفل صفحه …

 • مدل: G610F
 • سیستم عامل: اندروید 8.1.0
 • شماره ساخت: G610FXXU1CRJ5
 • فارسی: -

REMOVE LOCK SCREEN SAMSUNG G610F WITHOUT LOSE DATA WITH FRP ON حذف قفل صفحه سامسونگ(پین ، پترن ، پسورد) G610F بدون پاک شدن اطلاعات FRP ON   حذف قفل صفحه …

حذف قفل صفحه سامسونگ G570Y بدون پاک شدن اطلاعات FRP ON
 • مدل: G570Y
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: G570YDXU1BQJ1
 • فارسی: -

REMOVE LOCK SCREEN SAMSUNG G570Y WITHOUT LOSE DATA WITH FRP ON حذف قفل صفحه سامسونگ(پین ، پترن ، پسورد) G570Y بدون پاک شدن اطلاعات FRP ON   حذف قفل صفحه …

حذف قفل صفحه سامسونگ G570M بدون پاک شدن اطلاعات FRP ON
 • مدل: G570M
 • سیستم عامل: اندروید 8.0
 • شماره ساخت: G570MUBU3CRK1
 • فارسی: -

REMOVE LOCK SCREEN SAMSUNG G570M WITHOUT LOSE DATA WITH FRP ON حذف قفل صفحه سامسونگ(پین ، پترن ، پسورد) G570M بدون پاک شدن اطلاعات FRP ON   حذف قفل صفحه …