دانلود فایل فلش گوشی آلکاتل Alcatel 5015E
 • مدل: Alcatel 5015E

Download Firmware Alcatel 5015E   این فایل فلش مخصوص گوشی Alcatel 5015E می باشد. این فایل مخصوص پردازنده MT6580 است که توسط تیم وب سایت مرکز رام در دسترس شما همکاران …

دانلود فایل فلش رسمی گوشی آلکاتل Alcatel 918D
 • مدل: Alcatel 918D
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Alcatel 918D   این فایل فلش مخصوص گوشی Alcatel 918D می باشد. این فایل مخصوص پردازنده MT6573 است که توسط تیم وب سایت مرکز رام در دسترس شما همکاران …

دانلود رام رسمی گوشی آلکاتل Alcatel 5015X-5015D
 • مدل: Alcatel 5015X-5015D
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Alcatel 5015X-5015D   این فایل فلش مخصوص گوشی Alcatel 5015X-5015D می باشد. این فایل مخصوص پردازنده MT6580 است که توسط تیم وب سایت مرکز رام در دسترس شما همکاران …

دانلود رام رسمی گوشی آلکاتل Alcatel 890D
 • مدل: Alcatel 890D
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Alcatel 890D   این فایل فلش مخصوص گوشی Alcatel 890D می باشد. این فایل مخصوص پردازنده MT6516 است که توسط تیم وب سایت مرکز رام در دسترس شما همکاران …

دانلود رام رسمی گوشی آلکاتل ALCATEL ONE TOUCH 8020D
 • مدل: ALCATEL ONE TOUCH 8020D
 • فارسی: ندارد

Download Firmware ALCATEL ONE TOUCH 8020D   این فایل فلش مخصوص گوشی ALCATEL ONE TOUCH 8020D می باشد. این فایل مخصوص پردازنده MT6589 است که توسط تیم وب سایت مرکز رام در …

دانلود رام رسمی گوشی آلکاتل ALCATEL ONE TOUCH 992D
 • مدل: ALCATEL ONE TOUCH 992D
 • فارسی: ندارد

Download Firmware ALCATEL ONE TOUCH 992D   این فایل فلش مخصوص گوشی ALCATEL ONE TOUCH 992D می باشد. این فایل مخصوص پردازنده MT6577 است که توسط تیم وب سایت مرکز رام …

دانلود فایل فلش فارسی آلکاتل Alcatel 7041D POP C7
 • مدل: Alcatel 7041D POP C7
 • سیستم عامل: اندروید 4.4
 • شماره ساخت: MT6582

 Download Firmware Alcatel 7041D POP C7 Android 4.4   این فایل فلش مخصوص گوشی Alcatel 7041D POP C7 می باشد. این فایل مخصوص پردازنده MT6582 است که توسط تیم وب سایت مرکز …

دانلود رام رسمی گوشی آلکاتل Alcatel 6037y
 • مدل: Alcatel 6037y

Download Firmware Alcatel 6037y   این فایل فلش مخصوص گوشی Alcatel 6037y می باشد. این فایل مخصوص پردازنده MT6582 است که توسط تیم وب سایت مرکز رام در دسترس شما همکاران …

 • مدل: Alcatel 6037K

Download Firmware Alcatel 6037K   این فایل فلش مخصوص گوشی Alcatel 6037K می باشد. این فایل مخصوص پردازنده MT6582 است که توسط تیم وب سایت مرکز رام در دسترس شما همکاران …

دانلود رام رسمی گوشی آلکاتل Alcatel 7025D
 • مدل: Alcatel 7025D
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Alcatel 7025D   این فایل فلش مخصوص گوشی Alcatel 7025D می باشد. این فایل مخصوص پردازنده MT6589 است که توسط تیم وب سایت مرکز رام در دسترس شما همکاران …