#

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC Desire 600 Dual SIM مدل فنی CP3_DUG

نویسنده : مهدی نوری
بازدید : 15 بازدید
نوشته شده در: ۲۳ مهر۱۳۹۶
جدید

Download Firmware 600 CP3_DUG Dual SIM Android 5.0

توجه:  

در این پست فایل فلش گوشی اچ تی سی HTC Desire 600 Dual SIM با مدل فنی CP3_DUG اندروید ۵٫۰ و مشخصه فایل ۱٫۲۲٫۷۰۷٫۲ می باشد که توسط تیم مرکز رام در دسترس شما کاربران گرامی قرار می گیرد. توجه داشته باشید خرید تمامی رام ها از سایت مرکز رام به صورت آنلاین بوده،بعد از پرداخت مبلغ رام، تحویل رام بصورت آنی و لینک مستقیم می باشد.

کانال تلگرام مرکز رام را دنبال کنید: https://telegram.me/markazrom

 

ادامه مطلب + دانلود
موضوع :اچ تی سی , فایل فلش گوشی اصلی

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC Desire 608T مدل فنی CP3_DTG

نویسنده : مهدی نوری
بازدید : 14 بازدید
نوشته شده در: ۲۳ مهر۱۳۹۶
جدید

Download Firmware HTC Desire 608T CP3_DTG Android 4.1

توجه:  

در این پست فایل فلش گوشی اچ تی سی HTC Desire 608T با مدل فنی CP3_DTG اندروید ۴٫۱ و مشخصه فایل ۱٫۲۲٫۱۴۰۳٫۱ می باشد که توسط تیم مرکز رام در دسترس شما کاربران گرامی قرار می گیرد. توجه داشته باشید خرید تمامی رام ها از سایت مرکز رام به صورت آنلاین بوده،بعد از پرداخت مبلغ رام، تحویل رام بصورت آنی و لینک مستقیم می باشد.

کانال تلگرام مرکز رام را دنبال کنید: https://telegram.me/markazrom

 

ادامه مطلب + دانلود
موضوع :اچ تی سی , فایل فلش گوشی اصلی

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC Desire 501 مدل فنی CSN_U

نویسنده : مهدی نوری
بازدید : 13 بازدید
نوشته شده در: ۲۳ مهر۱۳۹۶
جدید

Download Firmware HTC Desire 501 CSN_U

توجه:  

در این پست فایل فلش گوشی اچ تی سی HTC Desire 501 با مدل فنی CSN_U و مشخصه فایل ۱٫۲۰٫۷۵۱٫۲ می باشد که توسط تیم مرکز رام در دسترس شما کاربران گرامی قرار می گیرد. توجه داشته باشید خرید تمامی رام ها از سایت مرکز رام به صورت آنلاین بوده،بعد از پرداخت مبلغ رام، تحویل رام بصورت آنی و لینک مستقیم می باشد.

کانال تلگرام مرکز رام را دنبال کنید: https://telegram.me/markazrom

 

ادامه مطلب + دانلود
موضوع :اچ تی سی , فایل فلش گوشی اصلی

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC Desire 501 مدل فنی CSN_DUG

نویسنده : مهدی نوری
بازدید : 9 بازدید
نوشته شده در: ۲۳ مهر۱۳۹۶
جدید

Download Firmware HTC Desire 501 CSN_DUG

توجه:  

در این پست فایل فلش گوشی اچ تی سی HTC Desire 501 با مدل فنی CSN_DUG با مشخصه فایل ۲٫۰۲٫۴۲۵٫۱ می باشد که توسط تیم مرکز رام در دسترس شما کاربران گرامی قرار می گیرد. توجه داشته باشید خرید تمامی رام ها از سایت مرکز رام به صورت آنلاین بوده،بعد از پرداخت مبلغ رام، تحویل رام بصورت آنی و لینک مستقیم می باشد.

کانال تلگرام مرکز رام را دنبال کنید: https://telegram.me/markazrom

 

ادامه مطلب + دانلود
موضوع :اچ تی سی , فایل فلش گوشی اصلی

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC Desire ONE X9 مدل فنی E56_ML_DTUL

نویسنده : مهدی نوری
بازدید : 9 بازدید
نوشته شده در: ۲۳ مهر۱۳۹۶
جدید

Download Firmware HTC Desire 520 E56_ML_DTUL Android 6.0

توجه:  

در این پست فایل فلش گوشی اچ تی سی HTC Desire ONE X9 با مدل فنی E56_ML_DTUL اندروید ۶٫۰ و مشخصه فایل ۲٫۲۳٫۷۰۹٫۱ می باشد که توسط تیم مرکز رام در دسترس شما کاربران گرامی قرار می گیرد. توجه داشته باشید خرید تمامی رام ها از سایت مرکز رام به صورت آنلاین بوده،بعد از پرداخت مبلغ رام، تحویل رام بصورت آنی و لینک مستقیم می باشد.

کانال تلگرام مرکز رام را دنبال کنید: https://telegram.me/markazrom

 

ادامه مطلب + دانلود
موضوع :اچ تی سی , فایل فلش گوشی اصلی

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC Desire 526G Plus

نویسنده : مهدی نوری
بازدید : 8 بازدید
نوشته شده در: ۲۳ مهر۱۳۹۶
جدید

Download Firmware HTC Desire 526G Plus

توجه:  

در این پست فایل فلش گوشی اچ تی سی HTC Desire 526G+ و مشخصه فایل ۱٫۰۵٫۷۲۰٫۱ و پردازنده MT6592 می باشد که توسط تیم مرکز رام در دسترس شما کاربران گرامی قرار می گیرد. توجه داشته باشید خرید تمامی رام ها از سایت مرکز رام به صورت آنلاین بوده،بعد از پرداخت مبلغ رام، تحویل رام بصورت آنی و لینک مستقیم می باشد.

کانال تلگرام مرکز رام را دنبال کنید: https://telegram.me/markazrom

 

ادامه مطلب + دانلود
موضوع :اچ تی سی , فایل فلش گوشی اصلی

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC Desire 520 با مدل فنی a12_ul

نویسنده : مهدی نوری
بازدید : 12 بازدید
نوشته شده در: ۲۳ مهر۱۳۹۶
جدید

Download Firmware HTC Desire 520 a12_ul Android 5.1.1

توجه:  

در این پست فایل فلش گوشی اچ تی سی HTC Desire 520 با مدل فنی a12_ul اندروید ۵٫۱٫۱ و مشخصه فایل ۱٫۲۳٫۷۱۰ می باشد که توسط تیم مرکز رام در دسترس شما کاربران گرامی قرار می گیرد. توجه داشته باشید خرید تمامی رام ها از سایت مرکز رام به صورت آنلاین بوده،بعد از پرداخت مبلغ رام، تحویل رام بصورت آنی و لینک مستقیم می باشد.

 

کانال تلگرام مرکز رام را دنبال کنید: https://telegram.me/markazrom

 

ادامه مطلب + دانلود
موضوع :اچ تی سی , فایل فلش گوشی اصلی

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC DESIRE ONE XC X720D با مدل فنی JEWEL_DD

نویسنده : مهدی نوری
بازدید : 27 بازدید
نوشته شده در: ۳۱ شهریور۱۳۹۶
جدید

Download Firmware HTC DESIRE ONE XC X720D JEWEL_DD Android 4.0

توجه:  

در این پست فایل فلش گوشی اچ تی سی HTC DESIRE ONE XC X720D با مدل فنی JEWEL_DD اندروید ۴٫۰ و مشخصه فایل ۱٫۳۴٫۱۴۰۱٫۱ می باشد که توسط تیم مرکز رام در دسترس شما کاربران گرامی قرار می گیرد. توجه داشته باشید خرید تمامی رام ها از سایت مرکز رام به صورت آنلاین بوده،بعد از پرداخت مبلغ رام، تحویل رام بصورت آنی و لینک مستقیم می باشد.

کانال تلگرام مرکز رام را دنبال کنید: https://telegram.me/markazrom

 

ادامه مطلب + دانلود
موضوع :اچ تی سی , فایل فلش گوشی اصلی

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC DESIRE ONE MINI با مدل فنی M4_UL

نویسنده : مهدی نوری
بازدید : 23 بازدید
نوشته شده در: ۳۱ شهریور۱۳۹۶
جدید

Download Firmware HTC DESIRE ONE MINI M4_UL

توجه:  

در این پست فایل فلش گوشی اچ تی سی HTC DESIRE ONE MINI با مدل فنی M4_UL و مشخصه فایل ۴٫۱۴٫۴۰۱٫۲ می باشد که توسط تیم مرکز رام در دسترس شما کاربران گرامی قرار می گیرد. توجه داشته باشید خرید تمامی رام ها از سایت مرکز رام به صورت آنلاین بوده،بعد از پرداخت مبلغ رام، تحویل رام بصورت آنی و لینک مستقیم می باشد.

کانال تلگرام مرکز رام را دنبال کنید: https://telegram.me/markazrom

 

ادامه مطلب + دانلود
موضوع :اچ تی سی , فایل فلش گوشی اصلی

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC DESIRE ONE M7 با مدل فنی M7_WL

نویسنده : مهدی نوری
بازدید : 22 بازدید
نوشته شده در: ۳۱ شهریور۱۳۹۶
جدید

Download Firmware HTC DESIRE ONE M7 M7_WL

توجه:  

در این پست فایل فلش گوشی اچ تی سی HTC DESIRE ONE M7 با مدل فنی M7_WL و مشخصه فایل ۶٫۲۲٫۶۰۵٫۶ می باشد که توسط تیم مرکز رام در دسترس شما کاربران گرامی قرار می گیرد. توجه داشته باشید خرید تمامی رام ها از سایت مرکز رام به صورت آنلاین بوده،بعد از پرداخت مبلغ رام، تحویل رام بصورت آنی و لینک مستقیم می باشد.

 

کانال تلگرام مرکز رام را دنبال کنید: https://telegram.me/markazrom

 

ادامه مطلب + دانلود
موضوع :اچ تی سی , فایل فلش گوشی اصلی