دانلود رام رسمی لنوو Lenovo ZUK Edge
 • مدل: Lenovo ZUK Edge
 • سیستم عامل: اندروید 6.0
 • شماره ساخت: 151CN_M_ZUI_2.3.079

Download Firmware Lenovo ZUK Edge Android 6.0 دانلود رام رسمی و آپدیت لنوو Lenovo ZUK Edge اندروید ۶   دانلود رام فارسی لنوو Lenovo ZUK Edge که به تازگی آپدیت اندروید …

دانلود رام رسمی لنوو Lenovo ZUK Z2
 • مدل: Lenovo ZUK Z2
 • سیستم عامل: اندروید 6.0
 • شماره ساخت: ZUI_2.0.133_ST_161117
 • فارسی: نامعلوم

Download Firmware Lenovo ZUK Z2 Android 6.0 دانلود رام رسمی و آپدیت لنوو Lenovo Z2132 اندروید ۶   دانلود رام رسمی لنوو Lenovo ZUK Z2 که به تازگی آپدیت اندروید ۶٫۰ …

دانلود رام فارسی لنوو Lenovo Phab2 Pro PB2-690M
 • مدل: Lenovo Phab2 Pro
 • سیستم عامل: اندروید 6.0
 • شماره ساخت: S200100_1702282158
 • فارسی: دارد

Download Firmware Lenovo Phab2 Pro Android 6.0 دانلود فایل فلش فارسی و آپدیت لنوو Lenovo PB2-690M اندروید ۶   دانلود رام فارسی لنوو Lenovo Phab2 Pro که به تازگی آپدیت اندروید …

دانلود رام فارسی لنوو Lenovo Phab2 Plus PB2-670Y
 • مدل: Lenovo Phab2 Plus PB2-670Y
 • سیستم عامل: اندروید 6.0
 • شماره ساخت: S000025_1610282240
 • فارسی: دارد

Download Firmware Lenovo Phab2 Plus PB2-670Y Android 6.0 دانلود فایل فلش فارسی و آپدیت لنوو Lenovo PB2-670Y اندروید ۶   دانلود رام فارسی لنوو Lenovo Phab2 Plus PB2-670Y که به تازگی …

دانلود رام فارسی لنوو Lenovo Phab 2 PB2-650Y
 • مدل: Lenovo Phab 2 PB2-650Y
 • سیستم عامل: اندروید 6.0
 • شماره ساخت: S031_1708051830
 • فارسی: دارد

Download Firmware Lenovo Phab 2 PB2-650Y Android 6.0 دانلود فایل فلش فارسی و آپدیت لنوو Lenovo PB2-650Y اندروید ۶   دانلود رام فارسی لنوو Lenovo Phab 2 PB2-650Y که به تازگی …

دانلود رام فارسی لنوو Lenovo Phab2 PB2-650M
 • مدل: Lenovo Phab2 PB2-650M
 • سیستم عامل: اندروید 6.0
 • شماره ساخت: S040_1707251830
 • فارسی: دارد

Download Firmware Lenovo Phab2 Android 6.0 دانلود فایل فلش فارسی و آپدیت لنوو Lenovo PB2-650M اندروید ۶   دانلود رام فارسی لنوو Lenovo Phab2 که به تازگی آپدیت اندروید ۶٫۰ برای …

دانلود رام فارسی لنوو Lenovo Phab 2 Plus PB2-670M
 • مدل: Lenovo Phab 2 Plus PB2-670M
 • سیستم عامل: اندروید 6.0
 • شماره ساخت: S000044_1610290118
 • فارسی: دارد

Download Firmware Lenovo Phab 2 Plus Android 6.0 دانلود فایل فلش فارسی و آپدیت لنوو Lenovo PB2-670M اندروید ۶   دانلود رام فارسی لنوو Lenovo Phab 2 Plus که به تازگی …

دانلود فایل فلش فارسی لنوو Lenovo Vibe Shot
 • مدل: Lenovo Vibe Shot
 • سیستم عامل: اندروید 6.0.1
 • شماره ساخت: S363_160625
 • فارسی: نامعلوم

Download Firmware Lenovo Vibe Shot Android 6.0.1 دانلود فایل فلش فارسی و آپدیت لنوو Lenovo  Vibe S1a40 اندروید ۶   دانلود رام رسمی لنوو Lenovo Vibe Shot که به تازگی آپدیت …

دانلود رام رسمی لنوو Lenovo ZUK Z1
 • مدل: Lenovo ZUK Z1
 • سیستم عامل: اندروید 5.1
 • شماره ساخت: 160224_191240
 • فارسی: نامعلوم

Download Firmware Lenovo ZUK Z1 Android 5.1 دانلود رام رسمی و آپدیت لنوو Lenovo ZUK Z1 اندروید ۵   دانلود رام رسمی لنوو Lenovo ZUK Z1 که به تازگی آپدیت اندروید …

دانلود رام رسمی Lenovo Vibe X3
 • مدل: Lenovo Vibe X3
 • سیستم عامل: اندروید 6.0.1
 • شماره ساخت: S237_170803
 • فارسی: نامعلوم

Download Firmware Lenovo Vibe X3 Android 6.0.1 دانلود فایل فلش فارسی لنوو Lenovo Vibe X3   دانلود رام رسمی لنوو Lenovo Vibe X3 که به تازگی آپدیت اندروید ۶٫۰٫۱ برای گوشی …