#

دانلود رام رسمی ال جی LG G4c H525N اندروید ۵٫۰

نویسنده : ابوالفضل نوری
بازدید : 195 بازدید
نوشته شده در: ۲۲ مرداد۱۳۹۵
جدید

Device: LG G4c H525N

Android: 5.0

Version: V10d

LG G4c H525N

Download Firmware LG G4c H525N Android 5.0

توجه:

این فایل فلش مخصوص گوشی LG G4c H525N با اندروید ۵٫۰ می باشد. این فایل توسط تیم وب سایت مرکز رام در دسترس شما همکاران گرامی قرار می گیرد. همکاران گرامی توجه داشته باشید خرید تمامی رام ها از سایت مرکز رام به صورت آنلاین بوده،بعد از پرداخت مبلغ رام، تحویل رام بصورت آنی و لینک میستقیم می باشد.

 

 

کانال تلگرام مرکز رام را دنبال کنید: https://telegram.me/markazrom

ادامه مطلب + دانلود
موضوع :ال جی , فایل فلش گوشی اصلی

دانلود فایل فلش فارسی ال جی LG v10 H960 اندروید ۶٫۰

نویسنده : مرکز رام
بازدید : 268 بازدید
نوشته شده در: ۱۶ مرداد۱۳۹۵
جدید

Device: LG v10 H960

Android: 6.0

Ver: v20a

 

Download Firmware LG H960-v20a Android 6.0

 

Download Firmware LG H960-v20a Android 6.0

توجه:

این فایل فلش مخصوص گوشی LG v10 H960 با اندروید ۶٫۰ می باشد. این فایل توسط تیم وب سایت مرکز رام در دسترس شما همکاران گرامی قرار می گیرد. همکاران گرامی توجه داشته باشید خرید تمامی رام ها از سایت مرکز رام به صورت آنلاین بوده،بعد از پرداخت مبلغ رام، تحویل رام بصورت آنی و لینک میستقیم می باشد.

 

 

کانال تلگرام مرکز رام را دنبال کنید: https://telegram.me/markazrom

ادامه مطلب + دانلود
موضوع :ال جی , فایل فلش گوشی اصلی

دانلود فایل فلش فارسی ال جی LG v10 H960A اندروید ۶٫۰

نویسنده : مرکز رام
بازدید : 335 بازدید
نوشته شده در: ۱۶ مرداد۱۳۹۵
جدید

Device: LG v10 H960A

Android: 6.0

Ver: v20a

 

Download Firmware LG v10 H960A-v20a Android 6.0

 

Download Firmware LG v10 H960A Android 6.0

توجه:

این فایل فلش مخصوص گوشی LG v10 H960A با اندروید ۶٫۰ و ورژن فایل v20a می باشد. این فایل توسط تیم وب سایت مرکز رام در دسترس شما همکاران گرامی قرار می گیرد. همکاران گرامی توجه داشته باشید خرید تمامی رام ها از سایت مرکز رام به صورت آنلاین بوده،بعد از پرداخت مبلغ رام، تحویل رام بصورت آنی و لینک میستقیم می باشد.

.

 

کانال تلگرام مرکز رام را دنبال کنید: https://telegram.me/markazrom

ادامه مطلب + دانلود
موضوع :ال جی , فایل فلش گوشی اصلی

دانلود رام رسمی ال جی LG v10 H960p اندروید ۶٫۰

نویسنده : مرکز رام
بازدید : 232 بازدید
نوشته شده در: ۱۶ مرداد۱۳۹۵
جدید

Device: LG v10 H960p

Android: 6.0

Ver: v20a

Download Firmware LG v10 H960p Android 6.0

توجه:

این فایل فلش مخصوص گوشی LG v10 H960p با اندروید ۶٫۰ و ورژن فایل v20a می باشد. این فایل توسط تیم وب سایت مرکز رام در دسترس شما همکاران گرامی قرار می گیرد. همکاران گرامی توجه داشته باشید خرید تمامی رام ها از سایت مرکز رام به صورت آنلاین بوده،بعد از پرداخت مبلغ رام، تحویل رام بصورت آنی و لینک میستقیم می باشد.

 

 

کانال تلگرام مرکز رام را دنبال کنید: https://telegram.me/markazrom

ادامه مطلب + دانلود
موضوع :ال جی , فایل فلش گوشی اصلی

دانلود فایل فلش فارسی ال جی LG H960TR اندروید ۶٫۰

نویسنده : مرکز رام
بازدید : 183 بازدید
نوشته شده در: ۱۶ مرداد۱۳۹۵
جدید

Device: LG H960TR-v20b

Android: 6.0

Ver: v20b

Download Firmware LG H960TR Android 6.0

توجه:

این فایل فلش مخصوص گوشی LG H960TR با اندروید ۶٫۰ و ورژن فایل v20b می باشد. این فایل توسط تیم وب سایت مرکز رام در دسترس شما همکاران گرامی قرار می گیرد. همکاران گرامی توجه داشته باشید خرید تمامی رام ها از سایت مرکز رام به صورت آنلاین بوده،بعد از پرداخت مبلغ رام، تحویل رام بصورت آنی و لینک میستقیم می باشد.

کانال تلگرام مرکز رام را دنبال کنید: https://telegram.me/markazrom

ادامه مطلب + دانلود
موضوع :ال جی , فایل فلش گوشی اصلی

دانلود رام رسمی ال جی Lg H960YK اندروید ۵٫۱٫۱

نویسنده : محمد نوری
بازدید : 223 بازدید
نوشته شده در: ۱۵ مرداد۱۳۹۵
جدید

Device: LG v10 H960YK

Android: 5.1.1

Download Firmware Lg H960YK Android 5.1.1

توجه:

این فایل فلش مخصوص گوشی Lg H960YK با اندروید ۵٫۱٫۱ و ورژن فایل v10b می باشد. این فایل توسط تیم وب سایت مرکز رام در دسترس شما همکاران گرامی قرار می گیرد. همکاران گرامی توجه داشته باشید خرید تمامی رام ها از سایت مرکز رام به صورت آنلاین بوده،بعد از پرداخت مبلغ رام، تحویل رام بصورت آنی و لینک میستقیم می باشد.

کانال تلگرام مرکز رام را دنبال کنید: https://telegram.me/markazrom

ادامه مطلب + دانلود
موضوع :ال جی , فایل فلش گوشی اصلی

دانلود رام رسمی ال جی Lg H961N اندروید ۶٫۰

نویسنده : محمد نوری
بازدید : 390 بازدید
نوشته شده در: ۱۵ مرداد۱۳۹۵
جدید

Device: LG H961N

Android: 6.0

Download Firmware Lg H961N Android 6.0

توجه:

این فایل فلش مخصوص گوشی Lg H961N با اندروید ۶٫۰ و ورژن فایل v10c می باشد. این فایل توسط تیم وب سایت مرکز رام در دسترس شما همکاران گرامی قرار می گیرد. همکاران گرامی توجه داشته باشید خرید تمامی رام ها از سایت مرکز رام به صورت آنلاین بوده،بعد از پرداخت مبلغ رام، تحویل رام بصورت آنی و لینک میستقیم می باشد.

 

کانال تلگرام مرکز رام را دنبال کنید: https://telegram.me/markazrom

ادامه مطلب + دانلود
موضوع :ال جی , فایل فلش گوشی اصلی

دانلود رام رسمی ال جی Lg H961S اندروید ۶٫۰

نویسنده : محمد نوری
بازدید : 191 بازدید
نوشته شده در: ۱۵ مرداد۱۳۹۵
جدید

Device: Lg H961S

Android: 6.0
images

Download Firmware Lg H961S Android 6.0

توجه:

این فایل فلش مخصوص گوشی Lg H961S با اندروید ۶٫۰ و ورژن فایل v20b می باشد. این فایل توسط تیم وب سایت مرکز رام در دسترس شما همکاران گرامی قرار می گیرد. همکاران گرامی توجه داشته باشید خرید تمامی رام ها از سایت مرکز رام به صورت آنلاین بوده،بعد از پرداخت مبلغ رام، تحویل رام بصورت آنی و لینک میستقیم می باشد.

کانال تلگرام مرکز رام را دنبال کنید: https://telegram.me/markazrom

ادامه مطلب + دانلود
موضوع :ال جی , فایل فلش گوشی اصلی

دانلود رام رسمی ال جی LG H962 اندروید ۵٫۱٫۱

نویسنده : محمد نوری
بازدید : 221 بازدید
نوشته شده در: ۱۵ مرداد۱۳۹۵
جدید

Device: Lg H962

Android: 5.1.1

Download Firmware Lg H962 Android 5.1.1

توجه:

این فایل فلش مخصوص گوشی Lg H961S با اندروید ۵٫۱٫۱ و ورژن فایل v10b می باشد. این فایل توسط تیم وب سایت مرکز رام در دسترس شما همکاران گرامی قرار می گیرد. همکاران گرامی توجه داشته باشید خرید تمامی رام ها از سایت مرکز رام به صورت آنلاین بوده،بعد از پرداخت مبلغ رام، تحویل رام بصورت آنی و لینک میستقیم می باشد.

کانال تلگرام مرکز رام را دنبال کنید: https://telegram.me/markazrom

ادامه مطلب + دانلود
موضوع :ال جی , فایل فلش گوشی اصلی

دانلود رام رسمی ال جی LG VS990 اندروید ۶٫۰

نویسنده : محمد نوری
بازدید : 191 بازدید
نوشته شده در: ۱۵ مرداد۱۳۹۵
جدید

Device: LG VS990

Android: 6.0

lg-joy-6

Download Firmware LG VS990 android 6.0

توجه:

این فایل فلش مخصوص گوشی LG VS990 با اندروید ۶٫۰ و ورژن فایل v22A می باشد. این فایل توسط تیم وب سایت مرکز رام در دسترس شما همکاران گرامی قرار می گیرد. همکاران گرامی توجه داشته باشید خرید تمامی رام ها از سایت مرکز رام به صورت آنلاین بوده،بعد از پرداخت مبلغ رام، تحویل رام بصورت آنی و لینک میستقیم می باشد.

 

 

کانال تلگرام مرکز رام را دنبال کنید: https://telegram.me/markazrom

ادامه مطلب + دانلود
موضوع :ال جی , فایل فلش گوشی اصلی