دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-J400F
 • مدل: SM-J400F
 • سیستم عامل: اندروید 8.0.0
 • شماره ساخت: J400FXXU1ARDM
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-J400F android 8.0.0 دانلود فایل فلش فارسی و آپدیت Samsung Galaxy J4 اندروید ۸   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-J400F که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۰٫۰ برای دستگاه …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-J3300
 • مدل: SM-J3300
 • سیستم عامل: اندروید 7.1.1
 • شماره ساخت: J3300ZCU1ARD1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-J3300 android 7.1.1 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy J3 Duos 2017 اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-J3300 که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۱٫۱ برای …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-C900Y
 • مدل: SM-C900Y
 • سیستم عامل: اندروید 7.1.1
 • شماره ساخت: C900YZTU1BQL3
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-C900Y android 7.1.1 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy C9 Pro Duos اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-C900Y که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۱٫۱ برای …

دانلود رام رسمی 4 فایل سامسونگ SM-G920R4
 • مدل: SM-G920R4
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: G920R4TYS4DQK2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G920R4 android 7.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy S6 اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۴ فایل سامسونگ SM-G920R4 که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ برای دستگاه …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-C9008
 • مدل: SM-C9008
 • سیستم عامل: اندروید 7.1.1
 • شماره ساخت: C9008ZMU1BRC2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-C9008 android 7.1.1 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy C9 Pro اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-C9008 که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۱٫۱ برای دستگاه …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-N9500
 • مدل: SM-N9500
 • سیستم عامل: اندروید 8.0.0
 • شماره ساخت: N9500ZCU2CRD5
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-N9500 android 8.0.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy Note 8 Duos اندروید ۸   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-N9500 که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۰٫۰ برای …

دانلود رام فارسی 5 فایل سامسونگ SM-N935F
 • مدل: SM-N935F
 • سیستم عامل: اندروید 8.0.0
 • شماره ساخت: N935FXXU2BRD4
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-N935F android 8.0.0 دانلود فایل فلش فارسی و آپدیت Samsung Galaxy Note FE اندروید ۸   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-N935F که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۰٫۰ برای …

دانلود فایل فلش فارسی 4 فایله سامسونگ SM-G935F
 • مدل: SM-G935F
 • سیستم عامل: اندروید 8.0.0
 • شماره ساخت: G935FXXU2ERD5
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-G935F android 8.0.0 دانلود فایل فلش فارسی و آپدیت Samsung Galaxy S7 اندروید ۸   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-G935F که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۰٫۰ برای دستگاه …

دانلود فایل فلش فارسی ۴ فایله سامسونگ SM-G930F
 • مدل: SM-G930F
 • سیستم عامل: اندروید 8.0.0
 • شماره ساخت: G930FXXU2ERD5
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-G930F android 8.0.0 دانلود فایل فلش فارسی و آپدیت Samsung Galaxy S7 اندروید ۸   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-G930F که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۰٫۰ برای دستگاه …