دانلود رام فارسی سامسونگ SM-J700P
 • مدل: J700P
 • سیستم عامل: اندروید 7.1.1
 • شماره ساخت: U2
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-J700P Android 7.1.1 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-J700P اندروید ۷٫۱٫۱   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-J700P که آپدیت اندروید ۷٫۱٫۱ برای دستگاه Samsung J7 عرضه شده است. این فایل فلش …

دانلود رام رسمی 4 فایل سامسونگ SM-G9280
 • مدل: SM-G9280
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: G9280ZCU2CRI1
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-G9280 Android 7.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-G9280 اندروید ۷٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-G9280 اندروید ۷٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy S6 edge+ عرضه شده است. این فایل …

دانلود رام سامسونگ تبدیل N915K به N915F
 • مدل: N915K convert N915F
 • سیستم عامل: اندروید 6.0.1
 • شماره ساخت: U2
 • فارسی: -

Download Firmware N915K convert to N915F  دانلود رام سامسونگ تبدیل N915K به N915F اندروید ۶٫۰٫۱   دانلود رام سامسونگ تبدیل N915K به N915F اندروید ۶٫۰٫۱ که توسط تیم مرکز رام …

دانلود رام سامسونگ تبدیل J530S/L/K به J530F
 • مدل: J530S/L/K convert to J530F
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: u3
 • فارسی: -

Download Firmware J530S/L/K convert to J530F  دانلود رام سامسونگ تبدیل J530S/L/K به J530F اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام سامسونگ تبدیل J530S/L/K به J530F مخصوص اندروید ۹٫۰٫۰ که توسط تیم مرکز …

دانلود رام سامسونگ تبدیل G935S/L/K/W8 به G935F
 • مدل: G935S/L/K/W8 convert to G935F
 • سیستم عامل: اندروید 8.0
 • شماره ساخت: U2
 • فارسی: -

Download Firmware G935S/L/K/W8 convert to G935F  دانلود رام سامسونگ تبدیل G935S/L/K/W8 به G935F اندروید ۶٫۰٫۱   دانلود رام سامسونگ تبدیل G935S/L/K/W8  به G935F مخصوص اندروید ۸٫۰ که توسط تیم مرکز …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-G550T/T1
 • مدل: G550T - G550T1
 • سیستم عامل: اندروید 6.0.1
 • شماره ساخت: U2
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-G550T/T1 Android 6.0.1 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-G550T/T1 اندروید ۶٫۰٫۱   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-G550T/T1 که به تازگی آپدیت اندروید ۶٫۰٫۱ برای دستگاه Samsung Galaxy On5 عرضه شده …

دانلود رام فارسی سامسونگ تبدیل A500L به A500F
 • مدل: A500L convert A500F
 • سیستم عامل: اندروید 6.0.1
 • شماره ساخت: U1
 • فارسی: دارد

Download Firmware A500L convert to A500F  دانلود رام فارسی سامسونگ تبدیل A500L به A500F اندروید ۶٫۰٫۱   دانلود رام فارسی سامسونگ تبدیل A500L به A500F مخصوص اندروید ۶٫۰٫۱ که توسط …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-N976Q
 • مدل: N976Q
 • سیستم عامل: اندروید 10.0.0
 • شماره ساخت: N976QXXU3BTB1
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-N976Q Android 10.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-N976Q اندروید ۱۰٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-N976Q که به تازگی آپدیت اندروید ۱۰٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung note 10+ عرضه شده است. …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-G985F
 • مدل: G985F
 • سیستم عامل: اندروید 10.0.0
 • شماره ساخت: G985FXXU3ATFG
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-G985F Android 10.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-G985F اندروید ۱۰٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-G985F که به تازگی آپدیت اندروید ۱۰٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy S20+ عرضه شده است. …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-G980F
 • مدل: G980F
 • سیستم عامل: اندروید 10.0.0
 • شماره ساخت: G980FXXU1ATBM
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-G980F Android 10.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-G980F اندروید ۱۰٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-G980F که به تازگی آپدیت اندروید ۱۰٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy S20 عرضه شده است. …