دانلود رام رسمی سامسونگ SM-N9810
 • مدل: N9810
 • سیستم عامل: اندروید 10.0.0
 • شماره ساخت: N9810ZCU1ATH1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-N9810 Android 10 دانلود رام رسمی سامسونگ SM-N9810 اندروید ۱۰   دانلود رام رسمی سامسونگ SM-N9810 که به تازگی آپدیت اندروید ۱۰٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy Note 20 عرضه شده است. …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-M317F
 • مدل: M317F
 • سیستم عامل: اندروید 10.0.0
 • شماره ساخت: M317FXXU1ATGA
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-M317F Android 10 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-M317F اندروید ۱۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-M317F که به تازگی آپدیت اندروید ۱۰٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy M31S عرضه شده است. این فایل …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-N980F
 • مدل: N980F
 • سیستم عامل: اندروید 10.0.0
 • شماره ساخت: N980FXXU1ATH3
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-N980F Android 10 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-N980F اندروید ۱۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-N980F که به تازگی آپدیت اندروید ۱۰٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy Note20 عرضه شده است. این فایل …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-M017F
 • مدل: M017F
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: M017FXXU1ATG4
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-M017F Android 9 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-M017F اندروید ۱۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-M017F که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy M01s عرضه شده است. این …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-M013F
 • مدل: M013F
 • سیستم عامل: اندروید 10.0.0
 • شماره ساخت: M013FDDU1ATGA
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-M013F Android 10 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-M013F اندروید ۱۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-M013F که به تازگی آپدیت اندروید ۱۰٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy M01 Core عرضه شده است. این …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-A013M
 • مدل: A013M
 • سیستم عامل: اندروید 10.0.0
 • شماره ساخت: A013MUBU1ATH1
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-A013M Android 10 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-A013M اندروید ۱۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-A013M که به تازگی آپدیت اندروید ۱۰٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy A01 Core عرضه شده است. این …