• مدل: SM-G360M
 • سیستم عامل: اندروید 5.0.2
 • شماره ساخت: G360MUBU1BPL1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G360M Android 5.0.2 دانلود رام فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy Core Prime اندروید ۵   دانلود رام رسمی ۴ فایل سامسونگ SM-G360M که به تازگی آپدیت اندروید ۵٫۰٫۲ برای …

دانلود فایل فلش فارسی 4 فایله سامسونگ SM-G360H
 • مدل: SM-G360H
 • سیستم عامل: اندروید 4.4.4
 • شماره ساخت: G360HDDS0APK1
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-G360H Android 4.4.4 دانلود رام فایل فلش فارسی و آپدیت Samsung Galaxy Core Prime اندروید ۴   دانلود رام فارسی ۴ فایل سامسونگ SM-G360H که به تازگی آپدیت اندروید ۴٫۴٫۴ …

دانلود رام رسمی 4 فایله سامسونگ SM-A5108
 • مدل: SM-A5108
 • سیستم عامل: اندروید 6.0.1
 • شماره ساخت: A5108ZMU2BQA2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-A5108 Android 6.0.1 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy A5 2016 اندروید ۶   دانلود رام رسمی ۴ فایل سامسونگ SM-J7108 که به تازگی آپدیت اندروید ۶٫۰٫۱ برای دستگاه Samsung Galaxy …

دانلود رام رسمی 4 فایله سامسونگ SM-A5100
 • مدل: SM-A5100
 • سیستم عامل: اندروید 6.0.1
 • شماره ساخت: A5100ZHU1BQB1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-A5100 Android 6.0.1 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy A5 2016 اندروید ۶   دانلود رام رسمی ۴ فایل سامسونگ SM-A5100 که به تازگی آپدیت اندروید ۶٫۰٫۱ برای دستگاه Samsung Galaxy A5 …

دانلود رام رسمی 4 فایله سامسونگ SM-J7108
 • مدل: SM-J7108
 • سیستم عامل: اندروید 6.0.1
 • شماره ساخت: J7108ZHU1BQB1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-J7108 Android 6.0.1 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy J7 2016 اندروید ۶   دانلود رام رسمی ۴ فایل سامسونگ SM-J7108 که به تازگی آپدیت اندروید ۶٫۰٫۱ برای دستگاه Samsung Galaxy …

دانلود رام رسمی 4 فایله سامسونگ SM-J700M اندروید
 • مدل: SM-J700M
 • سیستم عامل: اندروید 6.0.1
 • شماره ساخت: J700MUBU2BPK1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-J700M Android 6.0.1 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy J7 اندروید ۶   دانلود رام رسمی ۴ فایل سامسونگ SM-J700M که به تازگی آپدیت اندروید ۶٫۰٫۱ برای دستگاه Samsung Galaxy …

دانلود رام رسمی 4 فایله سامسونگ SM-J320M
 • مدل: SM-J320M
 • سیستم عامل: اندروید 5.1.1
 • شماره ساخت: J320MUBU0AQB1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-J320M Android 5.1.1 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy J3 اندروید ۵   دانلود رام رسمی ۴ فایل سامسونگ SM-J320M که به تازگی آپدیت اندروید ۵٫۱٫۱ برای دستگاه Samsung Galaxy J3 …

دانلود فایل فلش فارسی 4 فایله سامسونگ GT-S7262
 • مدل: Samsung GT-S7262
 • سیستم عامل: اندروید 4.1.2
 • شماره ساخت: S7262JVUAOK1
 • فارسی: دارد

Download Firmware Samsung GT-S7262 Android 4.1.2 دانلود فایل فلش فارسی و آپدیت Samsung Galaxy Star Pro اندروید ۴   دانلود رام فارسی ۴ فایل سامسونگ GT-S7262 که به تازگی آپدیت اندروید ۴٫۱٫۲ برای …

دانلود فایل فلش فارسی 4 فایله سامسونگ GT-I9100
 • مدل: Samsung GT-I9100
 • سیستم عامل: اندروید 4.1.2
 • شماره ساخت: I9100XWLSD
 • فارسی: دارد

Download Firmware Samsung GT-I9100 Android 4.1.2 دانلود فایل فلش فارسی و آپدیت Samsung Galaxy S II اندروید ۴   دانلود رام فارسی ۳ فایل سامسونگ GT-I9100 که به تازگی آپدیت اندروید ۴٫۱٫۲ …

دانلود فایل فلش فارسی 4 فایله سامسونگ GT-I9082
 • مدل: Samsung GT-I9082
 • سیستم عامل: اندروید 4.2.2
 • شماره ساخت: I9082XXUBNC1
 • فارسی: دارد

Download Firmware Samsung GT-I9082 Android 4.2.2 دانلود فایل فلش فارسی و آپدیت Samsung Galaxy Grand اندروید ۴   دانلود رام فارسی ۴ فایل سامسونگ GT-I9082 که به تازگی آپدیت اندروید ۴٫۲٫۲ برای دستگاه Samsung Galaxy …