دانلود رام رسمی سامسونگ SM-J415G
 • مدل: SM-J415G
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: J415GUBS3BSL1
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-J415G Android 9.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-J415G اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-J415G که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy J4+ عرضه شده است. این …

دانلود رام فارسی 5 فایل سامسونگ SM-J415F
 • مدل: SM-J415F
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: J415FXXU5BSL3
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-J415F Android 9.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-J415F اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-J415F که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy J4+ عرضه شده …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-J400M
 • مدل: SM-J400M
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: J400MUBS5BSK1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-J400M Android 9.0.0 دانلود رام رسمی سامسونگ SM-J400M اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام رسمی سامسونگ SM-J400M که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy J4 عرضه شده …

دانلود رام فارسی 5 فایل سامسونگ SM-G9508
 • مدل: SM-G9508
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: G9508ZMU5DSL1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G9508 android 9.0.0 دانلود رام رسمی سامسونگ SM-G9508 اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام رسمی سامسونگ SM-G9508 که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy S8 Duos عرضه …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-A600F
 • مدل: SM-A600F
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: A600FJXS5BSK1
 • فارسی: دارد

Download Firmware Galaxy A6 SM-A600F android 9.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-A600F اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-A600F که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy A6 …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-A9200 اندروید 8.0.0
 • مدل: SM-A9200
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: A9200ZHU2BSJ2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Galaxy A9s SM-A9200 Android 9.0.0 دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A9200 اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A9200 که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy A9s عرضه شده …

دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A7050
 • مدل: SM-A7050
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: A7050ZHU4ASL
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-A7050 Android 9.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-A7050 اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-A7050 که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای Samsung Galaxy A70 عرضه شده است را …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-J600GF
 • مدل: SM-J600GF
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: J600GFDDU2BSI2
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-J600GF Android 9.0.0 دانلود رام رسمی سامسونگ SM-J600GF اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام رسمی سامسونگ SM-J600GF که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای Samsung Galaxy On6 عرضه شده است را …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-A600G
 • مدل: SM-A600G
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: A600GDXS7BSK1
 • فارسی: دارد

Download Firmware Galaxy A6 SM-A600G Android 9.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-A600G اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-A600G که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy A6 عرضه شده است. این …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-J810M
 • مدل: SM-J810M
 • سیستم عامل: اندروید 10.0.0
 • شماره ساخت: J810MUBS2CTI2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Galaxy J8 SM-J810M Android 10 فایل فلش رسمی Samsung Galaxy J8 اندروید ۱۰٫۰٫۰   دانلود رام رسمی سامسونگ SM-J810M که به تازگی آپدیت اندروید ۱۰٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy J8 عرضه شده …