دانلود فایل فلش فارسی لنوو Lenovo K30-TM
 • مدل: Lenovo K30-TM
 • سیستم عامل: اندروید
 • شماره ساخت: S011_1504171400
 • فارسی: دارد

Download Firmware Lenovo K30-TM در این پست فایل فلش لنوو Lenovo K30-TM مشخصه فایل S011_1504171400 و پردازنده Qualcomm می باشد که توسط تیم مرکز رام در دسترس شما کاربران گرامی …

دانلود فایل فلش فارسی لنوو Lenovo K910L
 • مدل: Lenovo K910L
 • سیستم عامل: اندروید
 • شماره ساخت: S214_140523
 • فارسی: دارد

Download Firmware Lenovo K910L توجه:   در این پست فایل فلش لنوو Lenovo K910L و مشخصه فایل S214_140523 می باشد که توسط تیم مرکز رام در دسترس شما کاربران گرامی …

دانلود رام رسمی لنوو Lenovo K50a40
 • مدل: Lenovo K50a40
 • سیستم عامل: اندروید 6.0
 • شماره ساخت: S427_160518
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Lenovo K50a40 Android 6.0   در این پست فایل فلش لنوو Lenovo K50a40 اندروید ۶٫۰ و مشخصه فایل S427_160518 و پردازنده MT6752 می باشد که توسط تیم مرکز …

دانلود فایل فلش فارسی لنوو Lenovo K30-T
 • مدل: Lenovo K30-T
 • سیستم عامل: اندروید 4.4
 • شماره ساخت: S035_1412272300
 • فارسی: دارد

Download Firmware Lenovo K30-T Android 4.4   در این پست فایل فلش لنوو Lenovo K30-T اندروید ۴٫۴ و مشخصه فایل S035_1412272300 و پردازنده Qualcomm می باشد که توسط تیم مرکز …

دانلود رام رسمی لنوو Lenovo S90-A
 • مدل: Lenovo S90-A
 • سیستم عامل: اندروید
 • شماره ساخت: 150825
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Lenovo S90-A در این پست فایل فلش لنوو Lenovo S90-A مشخصه فایل ۱۵۰۸۲۵ می باشد که توسط تیم مرکز رام در دسترس شما کاربران گرامی قرار می گیرد. …

دانلود رام رسمی لنوو Lenovo A6010
 • مدل: Lenovo A6010
 • سیستم عامل: اندروید 5.0
 • شماره ساخت: S045_170622
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Lenovo A6010 Android 5.0 در این پست فایل فلش لنوو Lenovo A6010 اندروید ۵٫۰ و مشخصه فایل S045_170622 و پردازنده Qualcomm و حافظه ۱۶G می باشد که توسط تیم …

دانلود رام رسمی لنوو Lenovo A6000_L
 • مدل: Lenovo A6000_L
 • سیستم عامل: اندروید 5.0.2
 • شماره ساخت: S023_150113
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Lenovo A6000_L Android 5.0.2 در این پست فایل فلش لنوو A6000_L اندروید ۵٫۰٫۲ و مشخصه فایل S023_150113 و پردازنده Qualcomm و حافظه ۸G می باشد که توسط تیم مرکز …

دانلود رام رسمی لنوو Lenovo A5000
 • مدل: Lenovo A5000
 • سیستم عامل: اندروید 5.1.1
 • شماره ساخت: S023_150113
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Lenovo A5000 Android 5.1 در این پست فایل فلش لنوو Lenovo A5000 اندروید ۵٫۱٫۱ و مشخصه فایل S023_150113 و پردازنده MT6582 می باشد که توسط تیم مرکز رام …

دانلود رام رسمی لنوو Lenovo A2020a40 Dual SIM
 • مدل: Lenovo A2020a40 Dual SIM
 • سیستم عامل: اندروید 5.1.1
 • شماره ساخت: S196_170523
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Lenovo A2020a40 Dual SIM Android 5.1.1 در این پست فایل فلش لنوو Lenovo A2020a40 Dual SIM اندروید ۵٫۱٫۱ و مشخصه فایل S196_170523 و پردازنده Qualcomm می باشد که …

دانلود رام رسمی لنوو Lenovo A2010
 • مدل: Lenovo A2010
 • سیستم عامل: اندروید 5.1
 • شماره ساخت: S264_170110
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Lenovo A2010 Android 5.1 در این پست فایل فلش لنوو Lenovo A2010 اندروید ۵٫۱ و مشخصه فایل S264_170110 و پردازنده MT6735M می باشد که توسط تیم مرکز رام …