دانلود رام رسمی لنوو Lenovo A7010a48
 • مدل: Lenovo A7010a48
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Lenovo A7010a48 Android 6.0 فایل فلش رسمی لنوو Lenovo A7010a48   دانلود رام رسمی لنوو Lenovo A7010a48 اندروید ۶٫۰ و مشخصه فایل فلش S219_160810 و پردازنده MT6753 می باشد که …

دانلود فایل فلش فارسی لنوو Lenovo K30-TM
 • مدل: Lenovo K30-TM
 • سیستم عامل: اندروید
 • شماره ساخت: S011_1504171400
 • فارسی: دارد

Download Firmware Lenovo K30-TM فایل فلش رسمی لنوو Lenovo K30-TM   دانلود رام فارسی لنوو Lenovo K30-TM مشخصه فایل فلش S011_1504171400 و پردازنده Qualcomm می باشد که توسط تیم مرکز …

دانلود فایل فلش فارسی لنوو Lenovo K910L
 • مدل: Lenovo K910L
 • سیستم عامل: اندروید
 • شماره ساخت: S214_140523
 • فارسی: دارد

Download Firmware Lenovo K910L دانلود رام فارسی لنوو Lenovo K910L   دانلود رام فارسی لنوو Lenovo K910L و مشخصه فایل فلش S214_140523 می باشد که توسط تیم مرکز رام در …

دانلود رام رسمی لنوو Lenovo K50a40
 • مدل: Lenovo K50a40
 • سیستم عامل: اندروید 6.0
 • شماره ساخت: S427_160518
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Lenovo K50a40 Android 6.0 فایل فلش رسمی لنوو Lenovo K50a40   دانلود رام رسمی لنوو Lenovo K50a40 اندروید ۶٫۰ و مشخصه فایل فلش S427_160518 و پردازنده MT6752 می …

دانلود فایل فلش فارسی لنوو Lenovo K30-T
 • مدل: Lenovo K30-T
 • سیستم عامل: اندروید 4.4
 • شماره ساخت: S035_1412272300
 • فارسی: دارد

Download Firmware Lenovo K30-T Android 4.4 دانلود رام فارسی و آپدیت لنوو K30-T   دانلود رام فارسی لنوو Lenovo K30-T اندروید ۴٫۴ و مشخصه فایل فلش فارسی S035_1412272300 و پردازنده …

دانلود رام رسمی لنوو Lenovo S90-A
 • مدل: Lenovo S90-A
 • سیستم عامل: اندروید
 • شماره ساخت: 150825
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Lenovo S90-A فایل فلش رسمی لنوو Lenovo S90-A   دانلود رام رسمی لنوو Lenovo S90-A مشخصه فایل فلش ۱۵۰۸۲۵ می باشد که توسط تیم مرکز رام در دسترس …

دانلود رام رسمی لنوو Lenovo A6010
 • مدل: Lenovo A6010
 • سیستم عامل: اندروید 5.0
 • شماره ساخت: S045_170622
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Lenovo A6010 Android 5.0 فایل فلش رسمی لنوو Lenovo A6010   دانلود رام رسمی لنوو Lenovo A6010 اندروید ۵٫۰ و مشخصه فایل فلش رسمی S045_170622 و پردازنده Qualcomm و …

دانلود رام رسمی لنوو Lenovo A6000_L
 • مدل: Lenovo A6000_L
 • سیستم عامل: اندروید 5.0.2
 • شماره ساخت: S023_150113
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Lenovo A6000_L Android 5.0.2 فایل فلش رسمی لنوو  Lenovo A6000_L   دانلود رام رسمی لنوو A6000_L اندروید ۵٫۰٫۲ و مشخصه فایل فلش S023_150113 و پردازنده Qualcomm و حافظه ۸G …

دانلود رام رسمی لنوو Lenovo A5000
 • مدل: Lenovo A5000
 • سیستم عامل: اندروید 5.1.1
 • شماره ساخت: S023_150113
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Lenovo A5000 Android 5.1 فایل فلش رسمی لنوو  Lenovo A5000   دانلود رام رسمی لنوو Lenovo A5000 اندروید ۵٫۱٫۱ و مشخصه فایل فلش رسمی S023_150113 و پردازنده MT6582 …

دانلود رام رسمی لنوو Lenovo A2020a40 Dual SIM
 • مدل: Lenovo A2020a40 Dual SIM
 • سیستم عامل: اندروید 5.1.1
 • شماره ساخت: S196_170523
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Lenovo A2020a40 Dual SIM Android 5.1.1 فایل فلش رسمی لنوو  Lenovo A2020a40   دانلود رام رسمی لنوو Lenovo A2020a40 Dual SIM اندروید ۵٫۱٫۱ و مشخصه فایل فلش S196_170523 …