دانلود فایل فلش فارسی هواوی Huawei HONOR8 FRD-L09
 • مدل: Huawei HONOR 8
 • سیستم عامل: اندروید 7.0.0
 • شماره ساخت: -
 • فارسی: دارد

Download Firmware Huawei FRD-L09 android 7.0.0 فایل فلش فارسی Huawei FRD-L09 دانلود رام فارسی گوشی هواوی Huawei HONOR 8 که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰٫۰ برای دستگاه Huawei FRD-L09 عرضه شده است را …

دانلود رام فارسی و آپدیت هواوی Huawei Nova Plus MLA-L11
 • مدل: Huawei Nova Plus
 • سیستم عامل: اندروید 7.0.0
 • شماره ساخت: -
 • فارسی: دارد

Download Firmware Huawei Nova Plus android 8.0.0 فایل فلش فارسی HUawei MLA-L11   دانلود رام فارسی گوشی هواوی Huawei Nova Plus که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۰٫۰ برای دستگاه Huawei MLA-L11 عرضه شده است را …

دانلود رام فارسی و آپدیت هواوی Huawei Nova CAN-L01 / CAN-L11
 • مدل: Huawei Nova
 • سیستم عامل: اندروید 7.0.0
 • شماره ساخت: -
 • فارسی: دارد

Download Firmware Huawei Nova android 7.0.0 فایل فلش فارسی HUawei CAN-L01 / CAN-L11   دانلود رام فارسی گوشی هواوی Huawei Nova که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰٫۰ برای دستگاه Huawei CAN-L01 / CAN-L11 عرضه …

دانلود رام رسمی و آپیت هواوی Huawei Honor Note 8 EDI-AL10
 • مدل: Huawei Honor Note 8
 • سیستم عامل: اندروید 8.0.0
 • شماره ساخت: 8.0.0.528(C00)
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Huawei Honor Note 8 android 8.0.0 فایل فلش HUawei EDI-AL10   دانلود رام رسمی گوشی هواوی Huawei Honor Note 8 که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۰٫۰ برای دستگاه Huawei EDI-AL10 عرضه شده …

دانلود فایل فلش فارسی هواوی Huawei Y6II CAM-L21
 • مدل: Huawei Y6II
 • سیستم عامل: اندروید 6.0.0
 • شماره ساخت: -
 • فارسی: دارد

Download Firmware Huawei Y6II android 6.0.0 فایل فلش فارسی HUawei CAM-L21   دانلود رام فارسی گوشی هواوی Huawei Y6II که به تازگی آپدیت اندروید ۶٫۰٫۰ برای دستگاه Huawei CAM-L21 عرضه شده است را در نظر …

دانلود رام فارسی و آپدیت هواوی Huawei BLN-L21
 • مدل: Huawei BLN-L21
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: -
 • فارسی: دارد

  Download Firmware Huawei Honor 6X android 7.0 فایل فلش فارسی Huawei BLN-L21   دانلود رام فارسی گوشی هواوی Huawei Honor 6X که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰٫۰ برای دستگاه Huawei BLN-L21 عرضه شده است را …

دانلود رام رسمی و آپدیت هواوی Huawei Honor 6X BLL-L21
 • مدل: Huawei Honor 6X
 • سیستم عامل: اندروید 7.0.0
 • شماره ساخت: C185B382
 • فارسی: دارد

Download Firmware Huawei Honor 6X android 7.0.0 فایل فلش فارسی Huawei BLL-L21   دانلود رام فارسی گوشی هواوی Huawei Honor 6X که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰٫۰ برای دستگاه Huawei BLL-L21 عرضه شده است را …

دانلود رام رسمی و آپدیت هواوی Huawei GR3 2017 DIG-L21
 • مدل: Huawei GR3 2017
 • سیستم عامل: اندروید 6.0.0
 • شماره ساخت: C432B125
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Huawei GR3 2017 android 6.0.0 فایل فلش Huawei DIG-L21   دانلود رام رسمی گوشی هواوی Huawei GR3 2017 که به تازگی آپدیت اندروید ۶٫۰٫۰ برای دستگاه Huawei DIG-L21 عرضه شده است را …

دانلود رام رسمی و آپدیت هواوی Huawei Enjoy 6 Nice-AL00
 • مدل: Huawei Enjoy 6
 • سیستم عامل: اندروید 6.0
 • شماره ساخت: C00B171
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Huawei Enjoy 6 android 6.0.0 فایل فلش Huawei Nice-AL00   دانلود رام رسمی گوشی هواوی Huawei Enjoy 6 که به تازگی آپدیت اندروید ۶٫۰٫۰ برای دستگاه Huawei Nice-AL00 عرضه شده است را …

دانلود رام فارسی و آپدیت هواوی Huawei Mate 9 MHA-L09 / MHA-L29
 • مدل: Huawei Mate 9
 • سیستم عامل: اندروید 8.0.0
 • شماره ساخت: -
 • فارسی: دارد

Download Firmware Huawei Mate 9 android 8.0.0 فایل فلش فارسی Huawei MHA-L09 / MHA-L29   دانلود رام فارسی گوشی هواوی Huawei Mate 9 که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۰٫۰ برای دستگاه Huawei MHA-L09 / MHA-L29 عرضه …