دانلود فایل فلش فارسی 4 فایله سامسونگ SM-J730F
 • مدل: SM-J730F
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: J730FXXU4CSF1
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-J730F Android 9.0.0 فایل فلش فارسی Samsung Galaxy J7 2017 اندروید ۹   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-J730F که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy …

دانلود فایل فلش فارسی ۴ فایله سامسونگ SM-J701F
 • مدل: SM-J701F
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: J701FXXU6CSF1
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-J701F Android 9.0.0 فایل فلش فارسی Samsung Galaxy J7 Core اندروید ۹   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-J701F که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy J7 …

دانلود رام رسمی 4 فایله سامسونگ SM-J730FM
 • مدل: SM-J730FM
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: J730FMXXU5CSEE
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-J730FM Android 9.0.0 فایل فلش فارسی Samsung Galaxy J7 2017 اندروید ۹   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-J730FM که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-M305F اندروید 8.1.0
 • مدل: SM-M305F
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: M305FDDU1BSEA
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-M305F android 9.0.0 فایل فلش فارسی Samsung Galaxy M30   دانلود رام فارسی ۵ فایل گوشی سامسونگ SM-M305F که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰برای گوشی Samsung Galaxy M30 می …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-M105F اندروید 8.1
 • مدل: SM-M105F
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: M105FDDU1BSEA
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-M105F android 9.0.0 فایل فلش فارسی Samsung Galaxy M10   دانلود رام فارسی ۵ فایل گوشی سامسونگ SM-M105F که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای گوشی Samsung Galaxy …

دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A505GT
 • مدل: SM-A505GT
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: A505GTUBU1ASD6
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-A505GT Android 9.0.0 فایل فلش رسمی Samsung Galaxy A50   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-A505GT که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy A50 عرضه شده …

دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A600GN
 • مدل: SM-A600GN
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: A600GNUBU4BSD1
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-A600GN Android 9.0.0 فایل فلش رسمی Samsung GALAXY A6 (2018)   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-A600GN که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung GALAXY A6 …

دانلود رام رسمی سامسونگ SM-G8750
 • مدل: SM-G8750
 • سیستم عامل: اندروید 8.0.0
 • شماره ساخت: 8750ZCU3ASC2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G8750 Android 8.0.0 فایل فلش رسمی Samsung Galaxy S Lite   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-G8750 که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy S …

دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A705MN
 • مدل: SM-A705MN
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: A705MNXXU1ASD5
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-A705MN Android 9.0.0 فایل فلش رسمی Samsung Galaxy A70   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-A705MN که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy A70 عرضه شده …

دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A7108
 • مدل: SM-A7108
 • سیستم عامل: اندروید 7.1.1
 • شماره ساخت: A7108ZMU4CSB2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-A7108 Android 7.1.1 فایل فلش رسمی Samsung Galaxy A7 (2016)   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-A7108 که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۱٫۱ برای دستگاه Samsung Galaxy A7 …