دانلود فایل فلش فارسی 4 فایله سامسونگ SM-T825
 • مدل: SM-T825
 • سیستم عامل: اندروید 8.0.0
 • شماره ساخت: T825JXU1BRE2
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-T825 Android 8.0.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy Tab S3 اندروید ۸   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-T825 که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung …

 • مدل: SM-T820
 • سیستم عامل: اندروید 8.0.0
 • شماره ساخت: T820XXU1BRE2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-T820 Android 8.0.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy Tab S3 اندروید ۸   دانلود رام رسمی ۴ فایل سامسونگ SM-T820 که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung …

دانلود رام رسمی 4 فایل سامسونگ SM-T390
 • مدل: SM-T390
 • سیستم عامل: اندروید 7.1.1
 • شماره ساخت: T390XXU2ARB3
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-T390 android 7.1.1 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy Tab Active2 اندروید ۷   دانلود رام فارسی ۴ فایل سامسونگ SM-T390 که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۱٫۱ برای دستگاه …

دانلود رام رسمی 4 فایل سامسونگ SM-T380C
 • مدل: SM-T380C
 • سیستم عامل: اندروید 7.1.1
 • شماره ساخت: T380CZCU1ARB1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-T380C android 7.1.1 دانلود فایل فلش فارسی و آپدیت Samsung GALAXY Tab A اندروید ۷   دانلود رام فارسی ۴ فایل سامسونگ SM-T380C که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۱٫۱ برای …

دانلود رام رسمی 4 فایل سامسونگ SM-T355Y
 • مدل: SM-T355Y
 • سیستم عامل: اندروید 7.1.1
 • شماره ساخت: T355YDOU1CQJ6
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-T355Y android 7.1.1 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy Tab A 8.0 اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۴ فایل سامسونگ SM-T355Y که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۱٫۱ برای …

دانلود رام رسمی 4 فایل سامسونگ SM-P555M
 • مدل: SM-P555M
 • سیستم عامل: اندروید 7.1.1
 • شماره ساخت: P555MUBU1CQI6
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-P555M android 7.1.1 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung GALAXY Tab A اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۴ فایل سامسونگ SM-P555M که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۱٫۱ برای دستگاه …

دانلود فایل فلش فارسی 4 فایله سامسونگ SM-T713
 • مدل: SM-T713
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: T713XXU2BQI1
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-T713 Android 7.0 دانلود رام رسمی و آپدیت Samsung Galaxy Tab S2 8.0 اندروید ۶ به ۷   دانلود رام رسمی ۳ فایل سامسونگ SM-T713 که به تازگی آپدیت اندروید …

دانلود فایل فلش فارسی 4 فایله سامسونگ SM-T817
 • مدل: SM-T817
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: T817JVU2CQI1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-T817 Android 7.0 دانلود رام رسمی و آپدیت Samsung Galaxy Tab S2 اندروید ۶ به ۷   دانلود رام رسمی ۴ فایل سامسونگ SM-T817 که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ …

دانلود رام رسمی ۴ فایله سامسونگ SM-T815Y
 • مدل: SM-T815Y
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: T815YDVU2CQI5
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-T815Y android 7.0 دانلود رام رسمی و آپدیت Galaxy Tab S2 9.7 اندروید ۶ به ۷   دانلود رام رسمی ۴ فایل سامسونگ SM-T815Y که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ …

دانلود فایل فلش فارسی 4 فایله سامسونگ SM-T587
 • مدل: SM-T587
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: T587JVU1BQF1
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-T587 android 7.0 دانلود رام رسمی و آپدیت Galaxy Tab A 9.7 اندروید ۶ به ۷   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-T587 که به تازگی آپدیت اندروید …