دانلود رام فارسی و آپدیت هواوی Huawei PLE-701L
 • مدل: Huawei PLE-701L
 • سیستم عامل: اندروید 5.1.1
 • شماره ساخت: C199B005_CUSTC199D001
 • فارسی: دارد

  Download Firmware Huawei MediaPad T2 PLE-701L android 5.1.1 دانلود رام فارسی Huawei PLE-701L1 اپدیت اندروید ۷   دانلود رام و فایل فلش تبلت هواوی Huawei PLE-701L با بیلد نامبر C199B005_CUSTC199D001 را …

دانلود رام فارسی و آپدیت هواوی Huawei BTV-DL09
 • مدل: Huawei BTV-DL09
 • سیستم عامل: اندروید 6.0
 • شماره ساخت: C199B005
 • فارسی: دارد

    Download Firmware Huawei MediaPad M3 BTV-DL09 android 6.0 دانلود رام فارسی Huawei BTV-DL09 اپدیت اندروید ۶   دانلود رام و فایل فلش گوشی هواوی Huawei BTV-DL09 با بیلد نامبر C199B005 …

دانلود رام فارسی و آپدیت هواوی Huawei JDN-L01
 • مدل: Huawei JDN-L01
 • سیستم عامل: اندروید 4.4.4
 • شماره ساخت: C199B003
 • فارسی: دارد

Download Firmware Huawei MediaPad T2 8.0 Pro JDN-L01 android 6.0 دانلود رام فارسی Huawei JDN-L01 اپدیت اندروید ۶   دانلود رام و فایل فلش تبلت هواوی Huawei JDN-L01 با بیلد نامبر C199B003 را …

دانلود رام فارسی و آپدیت هواوی Huawei KOB-L09
 • مدل: Huawei KOB-L09
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: C199B005
 • فارسی: دارد

Download Firmware MediaPad T3 8.0 LTE KOB-L09 android 7.0 دانلود رام فارسی و آپدیت Huawei KOB-L09 اپدیت اندروید ۷   دانلود رام و فایل فلش تبلت هواوی Huawei KOB-L09 با بیلد …

دانلود رام فارسی و آپدیت هواوی Huawei BG2-U01
 • مدل: Huawei BG2-U01
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: C199B003
 • فارسی: دارد

Download Firmware MediaPad T3 7.0 LTE BG2-U01 android 7.0 دانلود رام فارسی و آپدیت Huawei BG2-U01 اپدیت اندروید ۷   دانلود رام و فایل فلش تبلت هواوی Huawei BG2-U01 با بیلد …

دانلود رام فارسی و آپدیت هواوی Huawei BAH-L09
 • مدل: Huawei BAH-L09
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: C199B003
 • فارسی: دارد

Download Firmware Huawei Mediapad M3 Lite 10 BAH-L09 android 7.0 دانلود رام فارسی و آپدیت Huawei BAH-L09 اپدیت اندروید ۷   دانلود رام و فایل فلش تبلت هواوی Huawei BAH-L09 با …

دانلود رام فارسی و آپدیت هواوی Huawei CPN-L09
 • مدل: Huawei CPN-L09
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: C199B003
 • فارسی: دارد

Download Firmware MediaPad M3 Lite CPN-L09 android 7.0 دانلود رام فارسی و آپدیت Huawei CPN-L09 اپدیت اندروید ۷   دانلود رام و فایل فلش تبلت هواوی CPN-L09 با بیلد نامبر C199B003 …

دانلود رام فارسی هواوی Huawei BGO-DL09
 • مدل: Huawei BGO-DL09
 • سیستم عامل: اندروید 6.0
 • شماره ساخت: C199B006
 • فارسی: دارد

Download Firmware Huawei MediaPad T2 7.0 BGO-DL09 android 6.0 دانلود رام فارسی BGO-DL09 اپدیت اندروید ۷   دانلود رام و فایل فلش تبلت هواوی Huawei BGO-DL09 با بیلد نامبر C199B006 را …

دانلود فایل فلش فارسی هواوی HUAWEI FDR-A01w MediaPad T2 اندروید 5.1.1
 • مدل: HUAWEI FDR-A01w MediaPad T2
 • سیستم عامل: اندروید 5.1.1
 • شماره ساخت: C199B001CUSTC199D002
 • فارسی: دارد

Download Firmware HUAWEI FDR-A01w MediaPad T2 Android 5.1.1   این فایل فلش مخصوص تبلت هواوی HUAWEI FDR-A01w MediaPad T2 با بیلد نامبر C199B001CUSTC199D002 و اندروید ۵٫۱٫۱ می باشد، این فایل فلش …

دانلود فایل فلش فارسی هواوی HUAWEI FDR-A01L MediaPad T2 اندروید 5.1.1
 • مدل: HUAWEI FDR-A01L MediaPad T2
 • سیستم عامل: اندروید 5.1.1
 • شماره ساخت: C199B005CUSTC199D005
 • فارسی: دارد

Download Firmware HUAWEI FDR-A01L MediaPad T2 Android 5.1.1   این فایل فلش مخصوص تبلت هواوی HUAWEI FDR-A01L MediaPad T2 با بیلد نامبر C199B005CUSTC199D005 و اندروید ۵٫۱٫۱ می باشد، این فایل فلش …