دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-P587
 • مدل: SM-P587
 • سیستم عامل: اندروپد 8.1.0
 • شماره ساخت: P587JXU1CRJ7
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-P587 Android 8.1.0 فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy Tab A اندروید ۸   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-P587 که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۱٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy Tab A عرضه …

دانلود فایل فلش فارسی 5 فایله SM-T395
 • مدل: SM-T395
 • سیستم عامل: اندروید 8.1.0
 • شماره ساخت: T395JXU3BRJ5
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-T395 Android 8.1.0 فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy Tab Active2 اندروید ۸   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-T395 که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۱٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-T835C
 • مدل: SM-T835C
 • سیستم عامل: اندروید 8.1.0
 • شماره ساخت: T835CZCU1ARH1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-T835C Android 8.1.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy Tab S4 اندروید ۸   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-T835C که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۱٫۰ برای …

دانلود رام فارسی 5 فایل سامسونگ SM-T835
 • مدل: SM-T835
 • سیستم عامل: اندروید 8.1
 • شماره ساخت: T835JXU1ARG8
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-T835 Android 8.1 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy Tab S4 اندروید ۸ دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-T835 که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۱ برای دستگاه Samsung Galaxy …

انلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-T830
 • مدل: SM-T830
 • سیستم عامل: اندروید 8.1.1
 • شماره ساخت: T830XXU1ARH1
 • فارسی: دارد

Download Firmware  SM-T830 Android 8.1.1 دانلود رام فارسی و فایل فلش گلکسی Samsung Galaxy Tab S4 اندروید ۸   دانلود رام و فایل فلش ۴ فایل سامسونگ SM-T830 که به تازگی …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-T590
 • مدل: SM-T590
 • سیستم عامل: اندروید 8.1.0
 • شماره ساخت: T590XXU1ARG2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware  SM-T590 Android 8.1.0 دانلود رام فارسی و فایل فلش گلکسی Samsung Galaxy Tab A2 اندروید ۸   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-T590 که به تازگی آپدیت اندروید …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-T827
 • مدل: M-T827
 • سیستم عامل: اندروید 8.0.0
 • شماره ساخت: T827JXU1BRE2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware  SM-T827 Android 8.0.0 دانلود رام فارسی و فایل فلش گلکسی Samsung Galaxy Tab S3 اندروید ۸   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-T827 که به تازگی آپدیت اندروید …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-T825C
 • مدل: SM-T825C
 • سیستم عامل: اندروید 8.0.0
 • شماره ساخت: T825CZCU1BRE2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware  SM-T825C Android 8.0.0 دانلود رام فارسی و فایل فلش گلکسی Samsung Galaxy Tab S3 اندروید ۸   دانلود رام رسمی  ۵ فایل سامسونگ SM-T825C که به تازگی آپدیت اندروید …

دانلود فایل فلش فارسی 4 فایله سامسونگ SM-T825
 • مدل: SM-T825
 • سیستم عامل: اندروید 8.0.0
 • شماره ساخت: T825JXU1BRE2
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-T825 Android 8.0.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy Tab S3 اندروید ۸   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-T825 که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung …

 • مدل: SM-T820
 • سیستم عامل: اندروید 8.0.0
 • شماره ساخت: T820XXU1BRE2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-T820 Android 8.0.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy Tab S3 اندروید ۸   دانلود رام رسمی ۴ فایل سامسونگ SM-T820 که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung …