دانلود رام فارسی 4 فایل سامسونگ SM-T837
 • مدل: SM-T837
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: T837JXU2BSD1
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-T837 Android 9.0.0 فایل فلش فارسی Galaxy Tab S4   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-T837 که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای Samsung Galaxy Tab S4 عرضه …

انلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-T830
 • مدل: SM-T830
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: T830XXU2BSD1
 • فارسی: دارد

Download Firmware Galaxy Tab S4 SM-T830 Android 9.0.0 فایل فلش فارسی Galaxy Tab S4 اندروید ۹   دانلود رام فارسی ۴ فایل سامسونگ SM-T830 که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای …

دانلو رام رسمی سامسونگ SM-T517
 • مدل: SM-T517 
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: T517JXU1ASCA
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-T517 android 9.0.0 فایل فلش Samsung Galaxy Tab A (2019   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-T517 که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy Tab A (2019 …

دانلو رام رسمی سامسونگ SM-T720
 • مدل: SM-T720
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: T720XXU1ASCF
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-T720 android 9.0.0 فایل فلش Samsung Galaxy Tab S5e   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-T720 که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy Tab S5e عرضه شده …

دانلود رام فارسی 5 فایل سامسونگ SM-T835
 • مدل: SM-T835
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: T835XXU2BSD1
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-T835 Android 9.0.0 فایل فلش فارسی Galaxy Tab S4 اندروید ۹   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-T835 که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy Tab …

دانلود رام فارسی 4 فایل سامسونگ SM-T725 اندروید 9.0.0
 • مدل: SM-T725
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: T725XXU1ASCF
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-T725 Android 9.0.0 فایل فلش فارسی Samsung Galaxy Tab S5e   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-T725 که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy Tab S5e عرضه …

دانلود رام فارسی 4 فایل سامسونگ SM-T515 اندروید 9.0.0
 • مدل: SM-T515
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: T515XXU1ASCI
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-T515 Android 9.0.0 فایل فلش فارسی Samsung Galaxy Tab A   دانلود رام فارسی ۴ فایل سامسونگ SM-T515 که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy Tab A عرضه …

دانلود رام فارسی 4 فایل سامسونگ SM-T510
 • مدل: SM-T510
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: T510XXU1ASC7
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-T510 Android 9.0.0 فایل فلش فارسی Samsung Galaxy Tab A   دانلود رام فارسی ۴ فایل سامسونگ SM-T510 که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy Tab A عرضه …

دانلود فایل کامبينيشن سامسونگ SM-T515
 • مدل: SM-T515
 • سیستم عامل: اندروید 9.0
 • شماره ساخت: T515XXU1ASC2
 • فارسی: -

COMBINATION SM-T515 فایل کامبینیشن سامسونگ Samsung Galaxy Tab A   دانلود رام کامبينيشن SM-T515 برای مواردی همچون حذف قفل گوگل اکانت یا همان حذف frp ، حل مشکل DRK و حل مشکل گیرکردن …

دانلود فایل کامبينيشن سامسونگ SM-T510
 • مدل: SM-T510
 • سیستم عامل: اندروید 9.0
 • شماره ساخت: T510XXU1ASC4
 • فارسی: -

COMBINATION SM-T510 فایل کامبینیشن سامسونگ Samsung Galaxy Tab A    دانلود رام کامبينيشن SM-T510 برای مواردی همچون حذف قفل گوگل اکانت یا همان حذف frp ، حل مشکل DRK و حل مشکل گیرکردن …