دانلود فایل فلش فارسی 4 فایله سامسونگ SM-T713
 • مدل: SM-T713
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: T713XXU2BQI1
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-T713 Android 7.0 دانلود رام رسمی و آپدیت Samsung Galaxy Tab S2 8.0 اندروید ۶ به ۷   دانلود رام رسمی ۳ فایل سامسونگ SM-T713 که به تازگی آپدیت اندروید …

دانلود فایل فلش فارسی 4 فایله سامسونگ SM-T817
 • مدل: SM-T817
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: T817JVU2CQI1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-T817 Android 7.0 دانلود رام رسمی و آپدیت Samsung Galaxy Tab S2 اندروید ۶ به ۷   دانلود رام رسمی ۴ فایل سامسونگ SM-T817 که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ …

دانلود رام رسمی ۴ فایله سامسونگ SM-T815Y
 • مدل: SM-T815Y
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: T815YDVU2CQI5
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-T815Y android 7.0 دانلود رام رسمی و آپدیت Galaxy Tab S2 9.7 اندروید ۶ به ۷   دانلود رام رسمی ۴ فایل سامسونگ SM-T815Y که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ …

دانلود فایل فلش فارسی 4 فایله سامسونگ SM-T587
 • مدل: SM-T587
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: T587JVU1BQF1
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-T587 android 7.0 دانلود رام رسمی و آپدیت Galaxy Tab A 9.7 اندروید ۶ به ۷   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-T587 که به تازگی آپدیت اندروید …

دانلود رام رسمی 4 فایله سامسونگ SM-T715Y
 • مدل: SM-T715Y
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: T715YDXU2CQI6
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-T715Y Android 7.0 دانلود رام رسمی و آپدیت Galaxy Tab S2 اندروید ۶ به ۷   دانلود رام رسمی ۴ فایل سامسونگ SM-T715Y که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ …

دانلود فایل فلش فارسی 4 فایله سامسونگ SM-T550
 • مدل: SM-T550
 • سیستم عامل: اندروید 7.1.1
 • شماره ساخت: T550XXU1CQL5
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-T550 android 7.1.1 دانلود فایل فلش فارسی و آپدیت Galaxy Tab A 9.7 اندروید ۶ به ۷   دانلود رام فارسی ۳ فایل سامسونگ SM-T550 که به تازگی آپدیت …

دانلود فایل فلش 4 فایله و فارسی تبلت SM-P585
 • مدل: SM-P585
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: P585JXU2BQF1
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-P585 Android 7.0 دانلود فایل فلش فارسی  Galaxy Tab A 10.1 (2016) اپدیت اندروید ۶ به ۷   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-P585 که به تازگی آپدیت اندروید …

دانلود فایل فلش فارسی 3 فایله سامسونگ SM-T813
 • مدل: SM-T813
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: T813XXS2BRB1
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-T813 Android 7.0 دانلود فایل فلش فارسی  Galaxy Tab S2 9.7 اپدیت اندروید ۶ به ۷   دانلود رام فارسی ۳ فایل سامسونگ SM-T813 که به تازگی آپدیت اندروید …

دانلود فایل فلش فارسی 4 فایله سامسونگ SM-T580
 • مدل: SM-T580
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: T580XXU2BQL1
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-T580 Android 7.0 دانلود فایل فلش فارسی و آپدیت سامسونگ Galaxy Tab A 10.1 اندروید ۷   دانلود رام فارسی ۴ فایل سامسونگ SM-T580 به تازگی آپدیت اندروید …

دانلود فایل فلش فارسی 4 فایله سامسونگ SM-T555
 • مدل: SM-T555
 • سیستم عامل: اندروید 7.1.1
 • شماره ساخت: T555XXU1CQJ
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-T555 android 7.1.1 دانلود رام فارسی و آپدیت سامسونگ Galaxy Tab A 9.7 اندروید ۷   ذانلود رام فارسی ۴ فایل سامسونگ SM-T555 به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۱٫۱ برای …