دانلود رام رسمی 4 فایله سامسونگ SM-T715Y
 • مدل: SM-T715Y
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: T715YDXU2CQI6
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-T715Y Android 7.0 دانلود رام رسمی Galaxy Tab S2 اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۴ فایل سامسونگ SM-T715Y که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ برای دستگاه Galaxy Tab S2 …

دانلود فایل فلش فارسی 4 فایله سامسونگ SM-T550
 • مدل: SM-T550
 • سیستم عامل: اندروید 7.1.1
 • شماره ساخت: T550XXU1CQL5
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-T550 android 7.1.1  فایل فلش فارسی  Galaxy Tab A 9.7 اندروید ۷   دانلود رام فارسی ۳ فایل سامسونگ SM-T550 که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۱٫۱ برای دستگاه Galaxy Tab …

دانلود فایل فلش فارسی 3 فایله سامسونگ SM-T813
 • مدل: SM-T813
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: T813XXS2BRB1
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-T813 Android 7.0 فایل فلش فارسی  Galaxy Tab S2 9.7 اندروید ۷   دانلود رام فارسی ۳ فایل سامسونگ SM-T813 که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ برای دستگاه Galaxy Tab …

دانلود فایل فلش فارسی 4 فایله سامسونگ SM-T580
 • مدل: SM-T580
 • سیستم عامل: اندروید 8.1.0
 • شماره ساخت: T580XXU4CRJ9
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-T580 Android 8.1.0 فایل فلش رسمی Galaxy Tab A 10.1 اندروید ۸   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-T580 به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۱٫۰ برای این دستگاه Galaxy Tab …

دانلود فایل فلش فارسی 4 فایله سامسونگ SM-T555
 • مدل: SM-T555
 • سیستم عامل: اندروید 7.1.1
 • شماره ساخت: T555XXU1CQJ
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-T555 android 7.1.1 دانلود رام فارسی سامسونگ Galaxy Tab A اندروید ۷   دانلود رام فارسی ۴ فایل سامسونگ SM-T555 به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۱٫۱ برای دستگاه Galaxy Tab A 9.7 …

دانلود فایل فلش فارسی 3 فایله سامسونگ SM-T350
 • مدل: SM-T350
 • سیستم عامل: اندروید 7.1.1
 • شماره ساخت: T350XXU1CQJ5
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-T350 Android 7.1.1 دانلود رام فارسی سامسونگ Galaxy Tab A اندروید ۷   دانلود رام فارسی ۳ فایل سامسونگ SM-T380 به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۱٫۱ برای دستگاه Galaxy Tab …

دانلود فایل فلش فارسی 4 فایله سامسونگ SM-P555
 • مدل: SM-P555
 • سیستم عامل: اندروید 7.1.1
 • شماره ساخت: P555XXU1CQJ3
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-P555 Android 7.1.1 دانلود رام فارسی سامسونگ Galaxy Tab A اندروید ۷   دانلود رام فارسی ۴ فایل سامسونگ SM-P555 به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۱٫۱ برای دستگاه Galaxy Tab …

دانلود فایل فلش فارسی 3 فایله سامسونگ SM-P550
 • مدل: SM-P550
 • سیستم عامل: اندروید 7.1.1
 • شماره ساخت: P550XXU1CQI8
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-P550 Android 7.1.1 دانلود رام فارسی سامسونگ Galaxy TAB A اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۳ فایل مخصوص گوشی سامسونگ SM-P550 به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۱٫۱ برای …

دانلود فایل فلش فارسی 4 فایله سامسونگ SM-T355
 • مدل: SM-T355
 • سیستم عامل: اندروید 7.1.1
 • شماره ساخت: 355XXU1CQJ6
 • فارسی: دارد

Download Firmware Galaxy Tab A  T355 android 7.1.1  فایل فلش فارسی گلکسی تب آ مدل T355 اندروید ۷   دانلود رام فارسی ۴ فایل تبلت سامسونگ SM-T355 که به تازگی …

دانلود رام رسمی 5 فایله SM-T905
 • مدل: SM-T905
 • سیستم عامل: اندروید 7.1.1
 • شماره ساخت: T905XXSBPL1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-T905 Android 7.1.1  فایل فلش رسمی Galaxy Tab Pro    دانلود رام رسمی تبلت سامسونگ SM-T905 که دارای اندروید ۷٫۱٫۱ می باشد را برای دانلود شما کاربران گرامی …