آخرین رام ها

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-A600G
 • مدل: SM-A600G
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: A600GDXU4BSD1
 • فارسی: دارد

Download Firmware Galaxy A6 SM-A600G Android 8.0.0 فایل فلش رسمی Samsung Galaxy A6 اندروید ۹   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-A600G که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy A6 عرضه شده است. این …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-J810M
 • مدل: SM-J810M
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: J810MUBU2BSD3
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Galaxy J8 SM-J810M Android 9.0.0 فایل فلش رسمی Samsung Galaxy J8 اندروید ۹   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-J810M که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-J810Y اندروید 8.0.0
 • مدل: SM-J810Y
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: J810YDXU2BSD3
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Galaxy J8 SM-J810Y Android 9.0.0 فایل فلش رسمی Galaxy J8 J810Y اندروید ۹   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-J810Y که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy J8 عرضه …

دانلو رام رسمی سامسونگ SM-T517
 • مدل: SM-T517 
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: T517JXU1ASCA
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-T517 android 9.0.0 فایل فلش Samsung Galaxy Tab A (2019   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-T517 که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy Tab A (2019 …

دانلو رام رسمی سامسونگ SM-T720
 • مدل: SM-T720
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: T720XXU1ASCF
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-T720 android 9.0.0 فایل فلش Samsung Galaxy Tab S5e   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-T720 که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy Tab S5e عرضه شده …

دانلو رام فارسی سامسونگ SM-A705FN
 • مدل: SM-A705FN
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: A705FNXXU1ASD1
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-A705FN android 9.0.0 فایل فلش فارسی Samsung Galaxy A70   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-A705FN که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy A70 عرضه شده است. …

دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-N9508
 • مدل: SM-N9508
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: N9508ZMU4DSD1
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-N9508 android 9.0.0 فایل فلش رسمی Samsung Galaxy Note 8 دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-N9508 که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy Note 8 عرضه …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-N9500
 • مدل: SM-N9500
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: N9500ZHU4DSC7
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-N9500 android 9.0.0 فایل فلش رسمی Galaxy Note 8 Duos اندروید ۹   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-N9500 که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-J600G اندروید 8.0.0
 • مدل: SM-J600G
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: J600GDXU3BSD1
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-J600G Android 9.0.0 فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy J6 اندروید ۹   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-J600G که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy J6 …

دانلود رام فارسی 5 فایل سامسونگ SM-T835
 • مدل: SM-T835
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: T835XXU2BSD1
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-T835 Android 9.0.0 فایل فلش فارسی Galaxy Tab S4 اندروید ۹   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-T835 که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy Tab …