آخرین رام ها

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-A600F
 • مدل: SM-A600F
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: A600FJXU3BSC9
 • فارسی: دارد

Download Firmware Galaxy A6 SM-A600F android 9.0.0 فایل فلش فارسی  Samsung Galaxy A6   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-A600F که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy A6 …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-A9200 اندروید 8.0.0
 • مدل: SM-A9200
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: A9200ZHU1BSD3
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Galaxy A9s SM-A9200 Android 9.0.0 فایل فلش رسمی Galaxy A9s A9200 اندروید ۹   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-A9200 که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung …

دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A7050
 • مدل: SM-A7050
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: A7050ZCU1ASD4
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-A7050 Android 9.0.0 فایل فلش Samsung Galaxy A70   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-A7050 که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای Samsung Galaxy A70 عرضه شده است را برای …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-J600GF
 • مدل: SM-J600GF
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: J600GFDDU1BSD9
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-J600GF Android 9.0.0 فایل فلش فارسی Samsung Galaxy On6   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-J600GF که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای Samsung Galaxy On6 عرضه شده است …

دانلود رام فارسی 4 فایل سامسونگ SM-T837
 • مدل: SM-T837
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: T837JXU2BSD1
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-T837 Android 9.0.0 فایل فلش فارسی Galaxy Tab S4   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-T837 که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای Samsung Galaxy Tab S4 عرضه …

انلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-T830
 • مدل: SM-T830
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: T830XXU2BSD1
 • فارسی: دارد

Download Firmware Galaxy Tab S4 SM-T830 Android 9.0.0 فایل فلش فارسی Galaxy Tab S4 اندروید ۹   دانلود رام فارسی ۴ فایل سامسونگ SM-T830 که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-A600G
 • مدل: SM-A600G
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: A600GDXU4BSD1
 • فارسی: دارد

Download Firmware Galaxy A6 SM-A600G Android 8.0.0 فایل فلش رسمی Samsung Galaxy A6 اندروید ۹   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-A600G که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy A6 عرضه شده است. این …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-J810M
 • مدل: SM-J810M
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: J810MUBU2BSD3
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Galaxy J8 SM-J810M Android 9.0.0 فایل فلش رسمی Samsung Galaxy J8 اندروید ۹   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-J810M که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-J810Y اندروید 8.0.0
 • مدل: SM-J810Y
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: J810YDXU2BSD3
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Galaxy J8 SM-J810Y Android 9.0.0 فایل فلش رسمی Galaxy J8 J810Y اندروید ۹   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-J810Y که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy J8 عرضه …

دانلو رام رسمی سامسونگ SM-T517
 • مدل: SM-T517 
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: T517JXU1ASCA
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-T517 android 9.0.0 فایل فلش Samsung Galaxy Tab A (2019   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-T517 که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy Tab A (2019 …