دانلود رام رسمی لنوو Lenovo TB-X304L
 • مدل: Lenovo TB-X304L
 • سیستم عامل: اندروید 7.1.1
 • شماره ساخت: S000035_170703
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Lenovo TB-X304L Android 7.1.1 در این پست فایل فلش لنوو Lenovo TB-X304L اندروید ۷٫۱٫۱ و مشخصه فایل S000035_170703 و پردازنده Qualcomm می باشد که توسط تیم مرکز رام در دسترس …

دانلود رام رسمی لنوو Lenovo TB-8704X
 • مدل: Lenovo TB-8704X
 • سیستم عامل: اندروید 7.1.1
 • شماره ساخت: S000026_170707
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Lenovo TB-8704X Android 7.1.1 در این پست فایل فلش لنوو Lenovo TB-8704X اندروید ۷٫۱٫۱ و مشخصه فایل S000026_170707 و پردازنده Qualcomm می باشد که توسط تیم مرکز رام در دسترس …

دانلود رام رسمی لنوو Lenovo TB-8704F
 • مدل: Lenovo TB-8704F
 • سیستم عامل: اندروید 7.1.1
 • شماره ساخت: S000024_170706
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Lenovo TB-8704F Android 7.1.1 در این پست فایل فلش لنوو Lenovo TB-8704F اندروید ۷٫۱٫۱ و مشخصه فایل S000024_170706 و پردازنده Qualcomm می باشد که توسط تیم مرکز رام در دسترس …

دانلود رام رسمی لنوو Lenovo TB-8504X
 • مدل: Lenovo TB-8504X
 • سیستم عامل: اندروید 7.1.1
 • شماره ساخت: S000029_170703
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Lenovo TB-8504X Android 7.1.1 در این پست فایل فلش لنوو Lenovo TB-8504X اندروید ۷٫۱٫۱ و مشخصه فایل S000029_170703 و پردازنده Qualcomm می باشد که توسط تیم مرکز رام در دسترس …

دانلود رام رسمی لنوو Lenovo TB-8504F
 • مدل: Lenovo TB-8504F
 • سیستم عامل: اندروید 7.1.1
 • شماره ساخت: S000029_170518
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Lenovo TB-8504F Android 7.1.1 در این پست فایل فلش لنوو Lenovo TB-8504F اندروید ۷٫۱٫۱ و مشخصه فایل S000029_170518 و پردازنده Qualcomm می باشد که توسط تیم مرکز رام در دسترس …

دانلود فایل فلش فارسی لنوو Lenovo Vibe X3
 • مدل: Lenovo Vibe X3
 • سیستم عامل: اندروید 6.0.1
 • شماره ساخت: S217_16062
 • فارسی: دارد

Download Firmware Lenovo Vibe X3 Android 6.0.1 در این پست فایل فلش لنوو Lenovo Vibe X3 اندروید ۶٫۰٫۱ و مشخصه فایل S217_16062 و پردازنده Qualcomm می باشد که توسط تیم مرکز …

دانلود رام رسمی لنوو Lenovo TB-X704L
 • مدل: Lenovo TB-X704L
 • سیستم عامل: اندروید 7.1.1
 • شماره ساخت: S000035_170703
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Lenovo TB-X704L Android 7.1.1 در این پست فایل فلش لنوو Lenovo TB-X704L اندروید ۷٫۱٫۱ و مشخصه فایل S000035_170703 و پردازنده Qualcomm می باشد که توسط تیم مرکز رام در دسترس …

دانلود رام رسمی لنوو Lenovo TB-X704F
 • مدل: Lenovo TB-X704F
 • سیستم عامل: اندروید 7.1.1
 • شماره ساخت: S000037_170703
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Lenovo TB-X704F Android 7.1.1 در این پست فایل فلش لنوو Lenovo TB-X704F اندروید ۷٫۱٫۱ و مشخصه فایل S000037_170703 و پردازنده Qualcomm می باشد که توسط تیم مرکز رام در دسترس …

دانلود رام رسمی لنوو Lenovo TB-X304F
 • مدل: Lenovo TB-X304F
 • سیستم عامل: اندروید 7.1.1
 • شماره ساخت: S000038_170703
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Lenovo TB-X304F Android 7.1.1 در این پست فایل فلش لنوو Lenovo TTB-X304F اندروید ۷٫۱٫۱ و مشخصه فایل S000038_170703 و پردازنده Qualcomm می باشد که توسط تیم مرکز رام در دسترس …

دانلود رام رسمی لنوو Lenovo TB3-730X
 • مدل: Lenovo TB3-730X
 • سیستم عامل: اندروید 6.0.1
 • شماره ساخت: S038_170627
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Lenovo TB3-730X Android 6.0.1 در این پست فایل فلش لنوو Lenovo TB3-730X اندروید ۶٫۰٫۱ و مشخصه فایل S038_170627 و پردازنده MT6735M می باشد که توسط تیم مرکز رام در دسترس …