آخرین رام ها

 • مدل: A115F
 • سیستم عامل: اندروید 10.0.0
 • شماره ساخت: A115FXXU1ATC5
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-A115F Android 10 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-A115F اندروید ۱۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-A115F که به تازگی آپدیت اندروید ۱۰٫۰٫۰  برای دستگاه Samsung Galaxy A11 عرضه شده است. این …

 • مدل: F900F
 • سیستم عامل: اندروید 10.0.0
 • شماره ساخت: F900FXXS3BTE
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-F900F Android 10 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-F900F اندروید ۱۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-F900F که به تازگی آپدیت اندروید ۱۰٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy Fold عرضه شده است. این فایل …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-A217F
 • مدل: A217F
 • سیستم عامل: اندروید 10.0.0
 • شماره ساخت: A217FXXU1ATF1
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-A217F Android 10 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-A217F اندروید ۱۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-A217F که به تازگی آپدیت اندروید ۱۰٫۰٫۰  برای دستگاه Samsung Galaxy A21S عرضه شده است. این …

دانلود رام فارسی 5 فایل سامسونگ SM-A105F اندروید 9.0.0
 • مدل: SM-A105F
 • سیستم عامل: اندروید 10.0.0
 • شماره ساخت: A105FDDU3BTCA
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-A105F Android 10 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-A105F اندروید ۱۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-A105F که به تازگی آپدیت اندروید ۱۰٫۰٫۰  برای دستگاه Samsung Galaxy A10 عرضه شده است. این فایل …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-T865
 • مدل: SM-T865
 • سیستم عامل: اندروید 10.0.0
 • شماره ساخت: T865XXU3BTF2
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-T865 Android 10 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-T865 اندروید ۱۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-T865 که به تازگی آپدیت اندروید ۱۰٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy Tab S6 عرضه شده است. …

دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A6050
 • مدل: SM-A6050
 • سیستم عامل: اندروید 10.0.0
 • شماره ساخت: A6050ZCU4CTE7
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-A6050 Android 10 دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A6050 اندروید ۱۰   دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A6050 که به تازگی آپدیت اندروید ۱۰٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy A6+ 2018 عرضه شده است. …