آخرین رام ها

دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-N9508
 • مدل: SM-N9508
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: N9508ZMU6DSL1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-N9508 android 9.0.0 دانلود رام رسمی سامسونگ SM-N9508 اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام رسمی سامسونگ SM-N9508 که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy Note 8 عرضه …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-N9500
 • مدل: SM-N9500
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: N9500ZCU6DSK2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-N9500 android 9.0.0 دانلود رام رسمی سامسونگ SM-N9500 اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام رسمی سامسونگ SM-N9500 که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy Note 8 Duos عرضه …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-J600G اندروید 8.0.0
 • مدل: SM-J600G
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: J600GUBS5BSL2
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-J600G Android 9.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-J600G اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-J600G که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy J6 عرضه شده …

دانلود رام فارسی 5 فایل سامسونگ SM-T835
 • مدل: SM-T835
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: T835XXU2BSD1
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-T835 Android 9.0.0 فایل فلش فارسی Galaxy Tab S4 اندروید ۹   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-T835 که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy Tab …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-A605GN
 • مدل: SM-A605GN
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: A605GNUBU3BSC6
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-A605GN Android 9.0.0 فایل فلش فارسی Samsung Galaxy A6+   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-A605GN که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy A6+ عرضه شده است. …

دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A205G
 • مدل: SM-A205G
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: A205GUBU1ASC3
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-A205G Android 9.0.0 فایل فلش Samsung Galaxy A20   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-A205G که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy A20 عرضه شده است. این …

دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A260G
 • مدل: SM-A260G
 • سیستم عامل: اندروید 8.1.0
 • شماره ساخت: A260GDDU4ATA2
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-A260G Android 8.1.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-A260G اندروید ۸٫۱٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-A260G که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۱٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy A2 Core عرضه شده …

دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A260F
 • مدل: SM-A260F
 • سیستم عامل: اندروید 8.1.0
 • شماره ساخت: A260FXXU3ASI5
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-A260F Android 8.1.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-A260F اندروید ۸٫۱٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-A260F که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۱٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy A2 Core عرضه شده است. …

دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A505FN Galaxy A50
 • مدل: SM-A505FN
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: A505FNXXU1ASBG
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-A505FN Android 9.0.0 فایل فلش Samsung Galaxy A50   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-A505FN که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy A50 عرضه شده است. این فایل …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-A105M اندروید 9.0.0
 • مدل: SM-A105M
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: A105MUBS5ATA1
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-A105M Android 9.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-A105M اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-A105M که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy A10 عرضه شده است. این …