دانلود رام رسمی لنوو Lenovo A10_80HC
 • مدل: Lenovo A10_80HC
 • سیستم عامل: اندروید 4.4.2
 • شماره ساخت: 000_016_140930
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Lenovo A10_80HC Android 4.4.2 در این پست فایل فلش لنوو Lenovo A10_80HC اندروید ۴٫۴٫۲ و مشخصه فایل S000214_M_170207 و پردازنده MT6582 می باشد که توسط تیم مرکز رام در دسترس …

دانلود رام رسمی لنوو Lenovo TB3-X70L
 • مدل: Lenovo TB3-X70LF
 • سیستم عامل: اندروید 6.0
 • شماره ساخت: S000019_160520
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Lenovo TB3-X70L Android 6.0 در این پست فایل فلش لنوو Lenovo TB3-X70L اندروید ۶٫۰ و مشخصه فایل S000019_160520 و پردازنده MT6735 می باشد که توسط تیم مرکز رام در دسترس …

دانلود فایل فلش فارسی لنوو Lenovo TB3-X70F
 • مدل: Lenovo TB3-X70F
 • فارسی: دارد

Download Firmware Lenovo TB3-X70F Android 6.0   در این پست فایل فلش لنوو Lenovo TB3-X70F اندروید ۶٫۰ و مشخصه فایل S000025_160527 و پردازنده MT6735 می باشد که توسط تیم مرکز رام در …

دانلود فایل فلش فارسی لنوو Lenovo TB3-850F
 • مدل: Lenovo TB3-850F
 • سیستم عامل: اندروید 6.0
 • شماره ساخت: S100023_1604141138
 • فارسی: دارد

Download Firmware Lenovo TB3-850F Android 6.0   در این پست فایل فلش لنوو Lenovo TB3-850F اندروید ۶٫۰ و مشخصه فایل S100023_1604141138 و پردازنده MT6735M می باشد که توسط تیم مرکز رام در …

دانلود رام رسمی لنوو Lenovo TB3-710I
 • مدل: Lenovo TB3-710I
 • سیستم عامل: اندروید 5.1.1
 • شماره ساخت: S000031_160902
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Lenovo TB3-710I Android 5.1.1   در این پست فایل فلش لنوو Lenovo TB3-710I اندروید ۵٫۱٫۱ و مشخصه فایل S000031_160902 و پردازنده MT6580 می باشد که توسط تیم مرکز رام در …

دانلود فایل فلش فارسی لنوو Lenovo TB3-710F
 • مدل: Lenovo TB3-710F
 • سیستم عامل: اندروید 5.0.1
 • شماره ساخت: S000025_160613
 • فارسی: دارد

Download Firmware Lenovo TB3-710F Android 5.0.1 در این پست فایل فلش لنوو Lenovo TB3-710F اندروید ۵٫۰٫۱ و مشخصه فایل S000025_160613 و پردازنده MT8127 می باشد که توسط تیم مرکز رام در دسترس …

دانلود رام رسمی لنوو Lenovo P70-T
 • مدل: Lenovo P70-T
 • سیستم عامل: اندروید 4.4.4
 • شماره ساخت: S129_150121
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Lenovo P70-T Android 4.4.4 در این پست فایل فلش لنوو Lenovo P70-T اندروید ۴٫۴٫۴ و مشخصه فایل S129_150121 و پردازنده MT6752 می باشد که توسط تیم مرکز رام در دسترس …

دانلود رام رسمی لنوو Lenovo P70-A
 • مدل: Lenovo P70-A
 • سیستم عامل: اندروید 5.1
 • شماره ساخت: S139_L_151214
 • فارسی: دارد

Download Firmware Lenovo P70-A Android 5.1 در این پست فایل فلش لنوو Lenovo P70-A اندروید ۵٫۱ و مشخصه فایل S139_L_151214 و پردازنده MT6752 می باشد که توسط تیم مرکز رام در دسترس …

دانلود رام رسمی لنوو Lenovo A7010a48
 • مدل: Lenovo A7010a48
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Lenovo A7010a48 Android 6.0 در این پست فایل فلش لنوو Lenovo A7010a48 اندروید ۶٫۰ و مشخصه فایل S219_160810 و پردازنده MT6753 می باشد که توسط تیم مرکز رام در دسترس …

دانلود رام رسمی لنوو Lenovo A3500FL
 • مدل: Lenovo A3500FL
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Lenovo A3500FL Android 4.4.2 در این پست فایل فلش لنوو Lenovo A3500FL اندروید ۴٫۴٫۲ و پردازنده MT6572 می باشد که توسط تیم مرکز رام در دسترس شما کاربران گرامی قرار …