دانلود رام رسمی 4 فایله سامسونگ SM-G350
 • مدل: SM-G350
 • سیستم عامل: اندروید 4.2.2
 • شماره ساخت: G350ZTUANK2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G350 Android 4.2.2 این فایل فلش ۴ فایله مخصوص گوشی سامسونگ SM-G350 با اندروید ۴٫۲٫۲ می باشد، که توسط تیم مرکز رام در دسترس شما کاربران گرامی قرار …

دانلود فایل فلش فارسی 4 فایله سامسونگ SM-G313H
 • مدل: SM-G313H
 • سیستم عامل: اندروید 4.4.2
 • شماره ساخت: G313HXXS0APL1
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-G130H Android 4.4.2 دانلود فایل فلش فارسی و آپدیت Samsung Galaxy Ace اندروید ۴   دانلود رام فارسی ۴ فایل سامسونگ SM-G313H که به تازگی آپدیت اندروید ۴٫۴٫۲ برای …

دانلود رام رسمی 4 فایله سامسونگ SM-G310HN
 • مدل: SM-G310HN
 • سیستم عامل: اندروید 4.4.2
 • شماره ساخت: G310HNXXU0AOC1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G310HN Android 4.4.2 این فایل فلش ۴ فایله مخصوص گوشی سامسونگ SM-G310HN با اندروید ۴٫۴٫۲ می باشد، که توسط تیم مرکز رام در دسترس شما کاربران گرامی قرار …

دانلود رام رسمی 4 فایله سامسونگ SM-G130M
 • مدل: SM-G130M
 • سیستم عامل: اندروید 4.4.2
 • شماره ساخت: G130MUBS0AQA1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G130M Android 4.4.2 این فایل فلش ۴ فایله مخصوص گوشی سامسونگ SM-G130M با اندروید ۴٫۴٫۲ می باشد، که توسط تیم مرکز رام در دسترس شما کاربران گرامی قرار …

دانلود رام رسمی 4 فایله سامسونگ SM-G130HN
 • مدل: SM-G130HN
 • سیستم عامل: اندروید 4.4.2
 • شماره ساخت: G130HNXXS0APK2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G130HN Android 4.4.2   این فایل فلش ۴ فایله مخصوص گوشی سامسونگ SM-G130HN با اندروید ۴٫۴٫۲ می باشد، که توسط تیم مرکز رام در دسترس شما کاربران گرامی …

دانلود فایل فلش فارسی 4 فایله سامسونگ SM-G130H
 • مدل: SM-G130H
 • سیستم عامل: اندروید 4.4.2
 • شماره ساخت: G130HXXU0APE2
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-G130H Android 4.4.2   این فایل فلش ۴ فایله مخصوص گوشی سامسونگ SM-G130H با اندروید ۴٫۴٫۲ می باشد، که توسط تیم مرکز رام در دسترس شما کاربران گرامی …

دانلود فایل فلش فارسی 4 فایله سامسونگ SM-G130E
 • مدل: SM-G130E
 • سیستم عامل: اندروید 4.4.2
 • شماره ساخت: G130EXXU0ANL1
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-G130E Android 4.4.2   این فایل فلش ۴ فایله مخصوص گوشی سامسونگ SM-G130E با اندروید ۴٫۴٫۲ می باشد، که توسط تیم مرکز رام در دسترس شما کاربران گرامی …

دانلود رام رسمی 4 فایله سامسونگ SM-G110B
 • مدل: SM-G110B
 • سیستم عامل: اندروید 4.4.4
 • شماره ساخت: G110BXXS0CQA5
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G110B Android 4.4.4   این فایل فلش ۴ فایله مخصوص گوشی سامسونگ SM-G110B با اندروید ۴٫۴٫۴ می باشد، که توسط تیم مرکز رام در دسترس شما کاربران گرامی …

دانلود رام رسمی 4 فایله سامسونگ SM-E7000
 • مدل: SM-E7000
 • سیستم عامل: اندروید 4.4.4
 • شماره ساخت: E7000ZSS1AQA1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-E7000 Android 4.4.4   این فایل فلش ۴ فایله مخصوص گوشی سامسونگ SM-E7000 با اندروید ۴٫۴٫۴ می باشد، که توسط تیم مرکز رام در دسترس شما کاربران گرامی …

دانلود رام رسمی 4 فایله سامسونگ SM-E700M
 • مدل: SM-E700M
 • سیستم عامل: اندروید 5.1.1
 • شماره ساخت: E700MUBS1BPL1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-E700M Android 5.1.1   این فایل فلش ۴ فایله مخصوص گوشی سامسونگ SM-E700M با اندروید ۵٫۱٫۱ می باشد، که توسط تیم مرکز رام در دسترس شما کاربران گرامی …