آخرین رام ها

دانلود رام فارسی لنوو Lenovo TB-X705F
 • مدل: Lenovo TB-X705F
 • سیستم عامل: اندروید 8.1
 • شماره ساخت: S000017_20180831
 • فارسی: دارد

Download Firmware Lenovo TB-X705F Android 8.1 فایل فلش فارسی Lenovo Tab P10   دانلود رام فارسی لنوو Lenovo TB-X705F با اندروید ۸٫۱ برای تبلت لنوو Lenovo Tab P10 منتشر شده است، این فایل فلش مخصوص ورژن S000017_20180831 و پردازنده Qualcomm می …

دانلود رام فارسی لنوو Lenovo TB-8304F1
 • مدل: Lenovo TB-8304F1
 • سیستم عامل: اندروید 7.1
 • شماره ساخت: S100005_180930
 • فارسی: دارد

Download Firmware Lenovo TB-8304F1 Android 7.1 فایل فلش فارسی Lenovo Tab 8   دانلود رام فارسی لنوو Lenovo TB-8304F1 با اندروید ۷٫۱ برای تبلت لنوو Lenovo Tab 8 منتشر شده است، این فایل فلش مخصوص ورژن S100005_180930 و …

دانلود رام فارسی لنوو Lenovo TB-8304F
 • مدل: Lenovo TB-8304F
 • سیستم عامل: اندروید 7.1
 • شماره ساخت: S000029_181015
 • فارسی: دارد

Download Firmware Lenovo TB-8304F Android 7.1 فایل فلش فارسی Lenovo Tab4   دانلود رام فارسی لنوو Lenovo TB-8304F با اندروید ۷٫۱ برای تبلت لنوو Lenovo TAB4 منتشر شده است، این فایل فلش مخصوص ورژن S000029_181015 و پردازنده MT8163 می …

دانلود رام رسمی لنوو Lenovo TB-7304X
 • مدل: Lenovo TB-7304X
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: S000039_180828
 • فارسی: دارد

Download Firmware Lenovo TB-7304X Android 7.0 فایل فلش فارسی Lenovo Tab4   دانلود رام فارسی لنوو Lenovo TB-7304X با اندروید ۷٫۰ برای تبلت لنوو Lenovo TAB4 منتشر شده است، این فایل فلش مخصوص ورژن S000039_180828 و پردازنده MT6737M می …

دانلود رام رسمی لنوو Lenovo TB-7304I
 • مدل: Lenovo TB-7304I
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: S120002_180724
 • فارسی: دارد

Download Firmware Lenovo TB-7304I Android 7.0 فایل فلش فارسی Lenovo Tab 7   دانلود رام فارسی لنوو Lenovo TB-7304Iکه به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ برای تبلت لنوو Lenovo Tab 7 منتشر شده است …

دانلود رام رسمی لنوو Lenovo TB-8504F
 • مدل: Lenovo TB-8504F
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: S130001_1803230919
 • فارسی: دارد

Download Firmware Lenovo TB-8504F Android 7.0 فایل فلش Lenovo TAB4   دانلود رام فارسی لنوو Lenovo TB-8504Fکه به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ برای تبلت لنوو Lenovo TAB4 منتشر شده است . این فایل …

دانلود رام رسمی لنوو Lenovo P770
 • مدل: Lenovo P770
 • سیستم عامل: اندروید 4.1
 • شماره ساخت: S113_130424
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Lenovo P770 Android 4.0.4 فایل فلش S560   دانلود رام رسمی لنوو Lenovo P770 با اندروید ۴٫۱ را برای دانلود شما کاربران گرامی در نظر گرفته ایم، این فایل فلش مخصوص ورژن S113_130424 …

دانلود رام رسمی لنوو Lenovo P700i
 • مدل: Lenovo P700i
 • سیستم عامل: اندروید 4.0.0
 • شماره ساخت: S110_130228
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Lenovo P700i Android 4.0.0 فایل فلش P700i   دانلود رام رسمی لنوو Lenovo P700i با اندروید ۴٫۰٫۰ را برای دانلود شما کاربران گرامی در نظر گرفته ایم، این فایل فلش مخصوص ورژن S110_130228 و …

دانلود رام رسمی لنوو Lenovo S580
 • مدل: Lenovo S580
 • سیستم عامل: اندروید 4.4.2
 • شماره ساخت: S112_1509010000
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Lenovo S580 Android 7.0 فایل فلش S580   دانلود رام رسمی لنوو Lenovo S580 با اندروید ۴٫۴٫۲ را برای دانلود شما کاربران گرامی در نظر گرفته ایم . این فایل فلش مخصوص ورزن S112_1509010000 و …

دانلود رام رسمی لنوو Lenovo S560 اندروید 4.0.4
 • مدل: Lenovo S560
 • سیستم عامل: اندروید 4.0.4
 • شماره ساخت: S105_121001
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Lenovo S560 Android 4.0.4 فایل فلش S560   دانلود رام رسمی لنوو Lenovo S560 با اندروید ۴٫۰٫۴ را برای دانلود شما کاربران گرامی در نظر گرفته ایم، این فایل فلش مخصوص ورژن S105_121001 و …