آخرین رام ها

دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-N9508
 • مدل: SM-N9508
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: N9508ZMU4DSD1
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-N9508 android 9.0.0 فایل فلش رسمی Samsung Galaxy Note 8 دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-N9508 که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy Note 8 عرضه …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-N9500
 • مدل: SM-N9500
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: N9500ZHU4DSC7
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-N9500 android 9.0.0 فایل فلش رسمی Galaxy Note 8 Duos اندروید ۹   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-N9500 که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-J600G اندروید 8.0.0
 • مدل: SM-J600G
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: J600GDXU3BSD1
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-J600G Android 9.0.0 فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy J6 اندروید ۹   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-J600G که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy J6 …

دانلود رام فارسی 5 فایل سامسونگ SM-T835
 • مدل: SM-T835
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: T835XXU2BSD1
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-T835 Android 9.0.0 فایل فلش فارسی Galaxy Tab S4 اندروید ۹   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-T835 که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy Tab …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-A605GN
 • مدل: SM-A605GN
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: A605GNUBU3BSC6
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-A605GN Android 9.0.0 فایل فلش فارسی Samsung Galaxy A6+   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-A605GN که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy A6+ عرضه شده است. …

دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A205G
 • مدل: SM-A205G
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: A205GUBU1ASC3
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-A205G Android 9.0.0 فایل فلش Samsung Galaxy A20   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-A205G که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy A20 عرضه شده است. این …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-M205FN
 • مدل: SM-M205FN
 • سیستم عامل: اندروید 8.1.0
 • شماره ساخت: M205FNEEU1ASB8
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-M205FN Android 8.1.0 فایل فلش فارسی Samsung Galaxy M20   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-M205FN که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۱٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy M20 عرضه شده است. …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-M105G
 • مدل: SM-M105G
 • سیستم عامل: اندروید 8.1.0
 • شماره ساخت: M105GDXU1ASBC
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-M105G Android 8.1.0 فایل فلش فارسی Samsung Galaxy M10   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-M105G که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۱٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy M10 عرضه شده است. …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-M305M
 • مدل: SM-M305M
 • سیستم عامل: اندروید 8.1.0
 • شماره ساخت: M305MUBU1ASC2
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-M305M Android 8.1.0 فایل فلش فارسی Samsung Galaxy M30   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-M305M که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۱٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy M30 عرضه شده است. …

دانلود رام رسمی سامسونگ SM-M205M
 • مدل: SM-M205M
 • سیستم عامل: اندروید 8.1.0
 • شماره ساخت: M205MUBU1ASC1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-M205M Android 8.1.0 فایل فلش Samsung Galaxy M20   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-M205M که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۱٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy M20 عرضه شده است. این …