دانلود فایل فلش فارسی 4 فایله سامسونگ SM-J530F
 • مدل: SM-J530F
 • سیستم عامل: اندروید 8.1.0
 • شماره ساخت: J530FXXU2BRH5
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-J530F Android 8.1.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy J5 2017 اندروید ۸   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-J530F که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۱٫۰ برای دستگاه Samsung …

دانلود فایل فلش فارسی 5 فایله SM-J330F
 • مدل: SM-J330F
 • سیستم عامل: اندروید 8.0.0
 • شماره ساخت: J330FXWU3BRG3
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-J330F Android 8.0.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy J3 2017 اندروید ۸   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-J330F که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung …

دانلود رام رسمی 4 فایل سامسونگ SM-C7010
 • مدل: SM-C7010
 • سیستم عامل: اندروید 8.0.0
 • شماره ساخت: C7010ZCU1CRG8
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-C7010 android 8.0.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy C7 Pro اندروید ۸   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-C7010 که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung …

انلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-T830
 • مدل: SM-T830
 • سیستم عامل: اندروید 8.1.1
 • شماره ساخت: T830XXU1ARH1
 • فارسی: دارد

Download Firmware  SM-T830 Android 8.1.1 دانلود رام فارسی و فایل فلش گلکسی Samsung Galaxy Tab S4 اندروید ۸   دانلود رام و فایل فلش ۴ فایل سامسونگ SM-T830 که به تازگی …

دانلود رام رسمی 4 فایل سامسونگ SM-C7018
 • مدل: SM-C7018
 • سیستم عامل: اندروید 8.0.0
 • شماره ساخت: C7018ZMU1CRH2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-C7018 android 8.0.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy C7 Pro اندروید ۸   دانلود رام رسمی ۴ فایل سامسونگ SM-C7018 که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung …

دانلود رام رسمی 5 فایله سامسونگ SM-C5010
 • مدل: SM-C5010
 • سیستم عامل: اندروید 8.0.0
 • شماره ساخت: C5010ZCU1CRG8
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-C5010 Android 8.0.0 دانلود رام رسمی و آپدیت Samsung Galaxy C5 Pro اندروید ۷ به ۸   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-C5010 که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۰٫۰ …

 • مدل: SM-C9000
 • سیستم عامل: اندروید 8.0.0
 • شماره ساخت: C9000ZCU1CRG6
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-C9000 Android 8.0.0 دانلود رام رسمی و آپدیت Samsung Galaxy C9 Pro اندروید ۷ به ۸   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-C9000 که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۰٫۰ …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-T590
 • مدل: SM-T590
 • سیستم عامل: اندروید 8.1.0
 • شماره ساخت: T590XXU1ARG2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware  SM-T590 Android 8.1.0 دانلود رام فارسی و فایل فلش گلکسی Samsung Galaxy Tab A2 اندروید ۸   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-T590 که به تازگی آپدیت اندروید …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-T827
 • مدل: M-T827
 • سیستم عامل: اندروید 8.0.0
 • شماره ساخت: T827JXU1BRE2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware  SM-T827 Android 8.0.0 دانلود رام فارسی و فایل فلش گلکسی Samsung Galaxy Tab S3 اندروید ۸   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-T827 که به تازگی آپدیت اندروید …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-T825C
 • مدل: SM-T825C
 • سیستم عامل: اندروید 8.0.0
 • شماره ساخت: T825CZCU1BRE2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware  SM-T825C Android 8.0.0 دانلود رام فارسی و فایل فلش گلکسی Samsung Galaxy Tab S3 اندروید ۸   دانلود رام رسمی  ۵ فایل سامسونگ SM-T825C که به تازگی آپدیت اندروید …