آخرین رام ها

دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A505GT
 • مدل: SM-A505GT
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: A505GTUBU1ASD6
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-A505GT Android 9.0.0 فایل فلش رسمی Samsung Galaxy A50   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-A505GT که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy A50 عرضه شده …

دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A600GN
 • مدل: SM-A600GN
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: A600GNUBU4BSD1
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-A600GN Android 9.0.0 فایل فلش رسمی Samsung GALAXY A6 (2018)   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-A600GN که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung GALAXY A6 …

دانلود رام رسمی سامسونگ SM-G8750
 • مدل: SM-G8750
 • سیستم عامل: اندروید 8.0.0
 • شماره ساخت: 8750ZCU3ASC2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G8750 Android 8.0.0 فایل فلش رسمی Samsung Galaxy S Lite   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-G8750 که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy S …

دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A705MN
 • مدل: SM-A705MN
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: A705MNXXU1ASD5
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-A705MN Android 9.0.0 فایل فلش رسمی Samsung Galaxy A70   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-A705MN که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy A70 عرضه شده …

دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A7108
 • مدل: SM-A7108
 • سیستم عامل: اندروید 7.1.1
 • شماره ساخت: A7108ZMU4CSB2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-A7108 Android 7.1.1 فایل فلش رسمی Samsung Galaxy A7 (2016)   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-A7108 که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۱٫۱ برای دستگاه Samsung Galaxy A7 …

دانلود رام رسمی سامسونگ SM-T727
 • مدل: SM-T727 
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: T727JXU1ASD4
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-T727 Android 9.0.0 فایل فلش رسمی Samsung Galaxy Tab S5e   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-T727 که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy Tab …

دانلود رام رسمی سامسونگ SM-G9758
 • مدل: SM-G9758
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: G9758ZMU1ASD4
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G9758 Android 9.0.0 فایل فلش رسمی Samsung Galaxy S10   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-G9758 که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy S10 عرضه شده …

دانلود رام رسمی سامسونگ SM-G9738
 • مدل: SM-G9738
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: G9738ZMU1ASD4
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G9738 Android 9.0.0 فایل فلش رسمی Samsung Galaxy S10   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-G9738 که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy S10 عرضه شده …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-J810GF
 • مدل: SM-J810GF
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: J810GFDDU2BSD6
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-J810GF Android 9.0.0 فایل فلش فارسی Samsung Galaxy On8   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-J810GF که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy On8 عرضه شده است. …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-A6060
 • مدل: SM-A6060
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: A6060ZCU1ASD6
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-A6060 Android 9.0.0 فایل فلش Samsung Galaxy A60   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-A6060 که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy A60 عرضه شده است. …