آخرین رام ها

دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A260G
 • مدل: SM-A260G
 • سیستم عامل: اندروید 8.1.0
 • شماره ساخت: A260GDDU1ASCH
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-A260G Android 8.1.0 فایل فلش فارسی Samsung Galaxy A2 Core   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-A260G که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۱٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy A2 Core عرضه …

دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A260F
 • مدل: SM-A260F
 • سیستم عامل: اندروید 8.1.0
 • شماره ساخت: A260FXXU1ASCG
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-A260F Android 8.1.0 فایل فلش فارسی Samsung Galaxy A2 Core   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-A260F که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۱٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy A2 Core عرضه …

دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A505FN Galaxy A50
 • مدل: SM-A505FN
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: A505FNXXU1ASBG
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-A505FN Android 9.0.0 فایل فلش Samsung Galaxy A50   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-A505FN که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy A50 عرضه شده است. این فایل …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-G9650
 • مدل: SM-G9650
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: G9650ZHU3CSB3
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-G9650 Android 9.0.0 فایل فلش فارسی Samsung Galaxy S9+   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-G9650 که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy S9+ عرضه شده است. …

دانلود رام رسمی سامسونگ SM-G9708
 • مدل: SM-G9708
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: G9708ZMU1ASC8
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G9708 Android 9.0.0 فایل فلش Samsung Galaxy S10E   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-G9708 که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy S10E عرضه شده است. این فایل …

دانلود رام رسمی سامسونگ SM-G9750 اندروید 9.0.0
 • مدل: SM-G9750
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: G9750ZHU1ASC8
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-G9750 Android 9.0.0 فایل فلش Samsung Galaxy S10+   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-G9750 که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy S10+ عرضه شده است. این …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-A750GN اندروید 9.0.0
 • مدل: SM-A750GN
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: A750GNDXU2BSC7
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-A750GN Android 9.0.0 فایل فلش فارسی ۲۰۱۸ Samsung Galaxy A7   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-A750GN که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه ۲۰۱۸ Samsung Galaxy …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-A105M اندروید 9.0.0
 • مدل: SM-A105M
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: A105MUBU1ASC4
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-A105M Android 9.0.0 فایل فلش فارسی Samsung Galaxy A10   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-A105M که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy A10 عرضه شده است. …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-G9700 اندروید 9.0.0
 • مدل: SM-G9700
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: G9700ZHU1ASC8
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G9700 Android 9.0.0 فایل فلش  Samsung Galaxy S10e   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-G9700 که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy S10e عرضه شده است. این …

دانلود رام فارسی 4 فایل سامسونگ SM-T725 اندروید 9.0.0
 • مدل: SM-T725
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: T725XXU1ASCF
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-T725 Android 9.0.0 فایل فلش فارسی Samsung Galaxy Tab S5e   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-T725 که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy Tab S5e عرضه …