آخرین رام ها

دانلود رام رسمی سامسونگ SM-G8750
 • مدل: SM-G8750
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: G8750ZCU4BSK1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G8750 Android 9.0.0 دانلود رام رسمی سامسونگ SM-G8750 اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام رسمی سامسونگ SM-G8750 که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy S Lite عرضه شده …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-M205G اندروید 8.1.0
 • مدل: SM-M205G
 • سیستم عامل: اندروید 10.0.0
 • شماره ساخت: M205GDXU3CSL4
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-M205G android 10.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-M205G اندروید ۱۰٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگSM-M205G که به تازگی آپدیت اندروید ۱۰٫۰٫۰ برای گوشی Samsung Galaxy M20 می باشد. این …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-N975F
 • مدل: SM-N975F
 • سیستم عامل: اندروید 10.0.0
 • شماره ساخت: N975FXXU1BSL7
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-N975F Android 10.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-N975F اندروید ۱۰٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-N975F که به تازگی آپدیت اندروید ۱۰٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy Note 10+ عرضه شده …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM- N970F
 • مدل: SM-N970F
 • سیستم عامل: اندروید 10.0.0
 • شماره ساخت: N970FXXU1BSL7
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM- N970F Android 10.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM- N970F اندروید ۱۰٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM- N970F که به تازگی آپدیت اندروید ۱۰٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy Note …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-M305M
 • مدل: SM-M305M
 • سیستم عامل: اندروید 10.0.0
 • شماره ساخت: M305MUBU3CSL3
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-M305M Android 10.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-M305M اندروید ۱۰٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-M305M که به تازگی آپدیت اندروید ۱۰٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy M30 عرضه شده است. این …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-T825Y
 • مدل: SM-T825Y
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: T825YDXU3CSH9
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-T825Y Android 9.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-T825Y اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-T825Y که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy Tab S3 عرضه شده …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-M105G
 • مدل: SM-M105G
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: M105GDXU2BSH3
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-M105G Android 9.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-M105G اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-M105G که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy M10 عرضه شده است. این …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-J3300
 • مدل: SM-J3300
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: J3300ZCU3CSK2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-J3300 android 9.0.0 دانلود رام رسمی سامسونگ SM-J3300 اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام رسمی سامسونگ SM-J3300 که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy J3 Duos …

دانلود فایل فلش فارسی ۴ فایله سامسونگ SM-J730G
 • مدل: SM-J730G
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: J730GDXU7CSG3
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-J730G Android 9.0.0 دانلود رام رسمی سامسونگ SM-J730G اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام رسمی سامسونگ SM-J730G که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy J7 Pro عرضه شده …

دانلود رام رسمی 5 فایله سامسونگ SM-J701M
 • مدل: SM-J701M
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: J701MUBS7CSG2
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-J701M Android 9.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-J701M اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-J701M که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy J7 Neo عرضه شده است. …