آخرین رام ها

دانلود رام رسمی 4 فایل سامسونگ SM-G9287C
 • مدل: SM-G9287C
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: G9287CDXS4CRD1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G9287C Android 7.0 فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy S6 edge+ اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۴ فایل سامسونگ SM-G9287C که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy …

دانلود رام رسمی 4 فایل سامسونگ SM-G9287
 • مدل: SM-G9287
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: G9287ZHU3CRD2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G9287 Android 7.0 فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy S6 edge+ اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۴ فایل سامسونگ SM-G9287 که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy …

دانلود رام رسمی 4 فایل سامسونگ SM-G9280
 • مدل: SM-G9280
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: G9280ZCU2CRI1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G9280 Android 7.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy S6 edge+ اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۴ فایل سامسونگ SM-G9280 که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ برای دستگاه Samsung …

دانلود رام رسمی 4 فایل سامسونگ SM-G928P
 • مدل: SM-G928P
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: G928PVPS3DRC1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G9208 Android 7.0 فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy S6 edge+ اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۴ فایل سامسونگ SM-G928P که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy …

دانلود رام رسمی 4 فایل سامسونگ SM-G9208
 • مدل: SM-G9208
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: G9208ZMU2EQK2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G9208 Android 7.0 فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy S6 اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۴ فایل سامسونگ SM-G9208 که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy S6 …

دانلود رام رسمی 4 فایل سامسونگ SM-G9200
 • مدل: SM-G9200
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: G9200ZCU2ERK2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G9200 Android 7.0 فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy S6 اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۴ فایل سامسونگ SM-G9200 که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy S6 …

انلود رام فارسی 4 فایل سامسونگ SM-G903W
 • مدل: SM-G903W
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: G903WVLU1CQI1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G903W Android 7.0 فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy S5 Neo اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۴ فایل سامسونگ SM-G903W که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy …

دانلود رام فارسی 5 فایل سامسونگ SM-G615FU
 • مدل: SM-G615FU
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: G615FUDDS2ARJ1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G615FU Android 7.0 فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy J7 Max اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-G615FU که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy …

دانلود رام فارسی 5 فایل سامسونگ SM-G610Y
 • مدل: SM-G610Y
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: G610YZTU2BRJ1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G610Y Android 7.0 فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy J7 Prime اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-G610Y که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy …

دانلود رام رسمی 4 فایل سامسونگ SM-N920P
 • مدل: SM-N920P
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: N920PVPU3DQC5
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-N920P android 7.0 فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy Note 5 اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۴ فایل سامسونگ SM-N920P که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy …