آخرین رام ها

 • مدل: HTC DESIRE 728 A50CML_DTUL
 • سیستم عامل: اندروید 5.1.1
 • شماره ساخت: 1.33.709.2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC DESIRE 728 A50CML_DTUL Android 5.1.1   فایل فلش اچ تی سی دیزایر ۷۲۸   دانلود رام اچ تی سی HTC DESIRE 728 با مدل فنی A50CML_DTUL اندروید ۵٫۱٫۱ که توسط …

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC DESIRE ONE M9EW با مدل فنی HIMA_ACE_ML_DTUL
 • مدل: HTC DESIRE ONE M9EW HIMA_ACE_ML_DTUL
 • سیستم عامل: اندروید
 • شماره ساخت: 1.50.720.2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC DESIRE ONE M9EW HIMA_ACE_ML_DTUL فایل فلش اچ تی سی دیزایر ONE M9EW HIMA_ML_DTUL   دانلود رام گوشی اچ تی سی HTC DESIRE ONE M9EW با مدل فنی HIMA_ACE_ML_DTUL …

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC DESIRE M8 با مدل فنی M8_ACE_U
 • مدل: HTC DESIRE M8 M8_ACE_U
 • سیستم عامل: اندروید 6.0.1
 • شماره ساخت: 3.07.401.1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC DESIRE M8 M8_ACE_U Android 6.0.1 فایل فلش اچ تی سی دیزایر M8_ACE_U   دانلود رام گوشی اچ تی سی HTC DESIRE M8 با مدل فنی M8_ACE_U اندروید …

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC Desire 300 با مدل فنی G3_U
 • مدل: HTC Desire 300 G3_U
 • سیستم عامل: اندروید 4.1.2
 • شماره ساخت: 1.10.401.4
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC Desire 300 G3_U Android 4.1.2 فایل فلش اچ تی سی دیزایر ۳۰۰   دانلود رام گوشی اچ تی سی HTC Desire 300 با مدل فنی G3_U اندروید ۴٫۱٫۲ …

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC DESIRE ONE MAX با مدل فنی T6_WHL
 • مدل: HTC DESIRE ONE MAX T6_WHL
 • سیستم عامل: اندروید 4.4
 • شماره ساخت: 3.02.651.8
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC DESIRE ONE MAX T6_WHL Android 4.4  فایل فلش اچ تی سی دیزایر ONE MAX T6_WHL   دانلود رام گوشی اچ تی سی HTC DESIRE ONE MAX با مدل …

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC DESIRE ONE MAX با مدل فنی T6_WHL
 • مدل: HTC DESIRE ONE MAX T6_UL
 • سیستم عامل: اندروید 5.0
 • شماره ساخت: 4.14.401.10
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC DESIRE ONE MAX T6_UL Android 5.0 فایل فلش اچ تی سی دیزایر ONE MAX T6_UL   دانلود رام گوشی اچ تی سی HTC DESIRE ONE MAX با مدل …

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC DESIRE 728G با مدل فنی A50CMG_DWG
 • مدل: HTC DESIRE 728G A50CMG_DWG
 • سیستم عامل: اندروید 5.1.1
 • شماره ساخت: 1.08.720.3
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC DESIRE 728G A50CMG_DWG Android 5.1.1 فایل فلش اچ تی سی دیزایر ۷۲۸G A50CMG_DWG   دانلود رام گوشی اچ تی سی HTC DESIRE 728G با مدل فنی A50CMG_DWG اندروید …

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC One M9e با مدل فنی HIMAR_ML_UHL
 • مدل: HTC One M9e HIMAR_ML_UHL
 • سیستم عامل: اندروید 6.0.1
 • شماره ساخت: 2.32.401.1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC One M9e HIMAR_ML_UHL Android 6.0.1 فایل فلش اچ تی سی دیزایر ONE M9e HIMAR_ML_UHL   دانلود رام گوشی اچ تی سی HTC One M9e با مدل فنی HIMAR_ML_UHL …

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC DESIRE A9 با مدل فنی HIA_AERO_WHL
 • مدل: HTC DESIRE A9 HIA_AERO_WHL
 • سیستم عامل: اندروید 6.0.1
 • شماره ساخت: 1.10.651.1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC DESIRE A9 HIA_AERO_WHL Android 6.0.1 فایل فلش اچ تی سی دیزایر A9 HIA_AERO_WHL   دانلود رام اچ تی سی HTC DESIRE A9 با مدل فنی HIA_AERO_WHL اندروید ۶٫۰٫۱ که …

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC DESIRE A9 با مدل فنی HIA_AERO_WHL
 • مدل: HTC One A9 HIA_AERO_TUHL
 • سیستم عامل: اندروید 6.0.1
 • شماره ساخت: 1.64.1405.6
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC One A9 HIA_AERO_TUHL Android 6.0.1 فایل فلش اچ تی سی دیزایر ONE A9 HIA_AERO_TUHL   دانلود رام گوشی اچ تی سی HTC One A9 با مدل فنی HIA_AERO_TUHL …