آخرین رام ها

 • مدل: SM-T820
 • سیستم عامل: اندروید 8.0.0
 • شماره ساخت: T820XXU2BRJ1
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-T820 Android 8.0.0 فایل فلش Samsung Galaxy Tab S3 اندروید ۸   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-T820 که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy Tab S3 عرضه …

دانلود رام رسمی 4 فایل سامسونگ SM-C701F
 • مدل: SM-C701F
 • سیستم عامل: اندروید 8.0.0
 • شماره ساخت: C701FDDU1CRK1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-C701F android 8.0.0 فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy C7 Pro اندروید ۸   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-C701F که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-G930T
 • مدل: SM-G930T
 • سیستم عامل: اندروید 8.0.0
 • شماره ساخت: G930TUVS8CRL1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G930T Android 8.0.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy S7 اندروید ۸   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-G930T که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung …

دانلود رام رسمی 4 فایل سامسونگ SM-G930P
 • مدل: SM-G930P
 • سیستم عامل: اندروید 8.0.0
 • شماره ساخت: G930PVPS8CRK2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G930P Android 8.0.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy S7 اندروید ۸   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-G930P که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung …

دانلود رام فارسی 5 فایل سامسونگ SM-G610M
 • مدل: SM-G610M
 • سیستم عامل: اندروید 8.1.0
 • شماره ساخت: G610MUBU3CRJ3
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G610M Android 8.1.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy J7 Prime اندروید ۸   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-G610M که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۱٫۰ برای دستگاه Samsung …

دانلود فایل فلش فارسی 4 فایله سامسونگ SM-T585
 • مدل: SM-T585
 • سیستم عامل: اندروید 8.1.0
 • شماره ساخت: T585XXU4CRK6
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-T585 android 8.1.0 فایل فلش  Galaxy Tab A اندروید ۸   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-T585 که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۱٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy Tab A …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-G9350 اندروید 7.0
 • مدل: SM-G9350
 • سیستم عامل: اندروید 8.0.0
 • شماره ساخت: G9350ZCS3CRJ2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G9350 Android 8.0.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy S7 edge اندروید ۸   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-G9350 که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۰٫۰ برای …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-G9308
 • مدل: SM-G9308
 • سیستم عامل: اندروید 8.0.0
 • شماره ساخت: G9300ZCS3CRJ2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G9308 Android 8.0.0 فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy S7 اندروید ۸   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-G9308 که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy …

دانلود رام رسمی 4 فایل سامسونگ SM-G935T
 • مدل: SM-G935T
 • سیستم عامل: اندروید 8.0.0
 • شماره ساخت: G935TUVS8CRL1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G935T Android 8.0.0 فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy S7 edge اندروید ۸   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-G935T که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-G930U
 • مدل: SM-G930U
 • سیستم عامل: اندروید 8.0.0
 • شماره ساخت: G930UUES8CRK2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G930U Android 8.0.0 فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy S7 اندروید ۸   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-G930U که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy …