آخرین رام ها

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-T295
 • مدل: SM-T295
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: T295XXU1ASG4
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-T295 Android 9.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-T295 اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-T295 که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy Tab A 8.0 عرضه شده …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-T290
 • مدل: SM-T290
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: T290XXU1ASF7
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-T290 Android 9.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-T290 اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-T290 که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy Tab A 8.0 عرضه شده …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-M405F
 • مدل: SM-M405F
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: M405FDDU1ASH1
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-M405F Android 9.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-M405F اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-M405F که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy M40 عرضه شده است. این …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-G398FN
 • مدل: SM-G398FN
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: G398FNXXS2ASK6
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-G398FN Android 9.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-G398FN اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-G398FN که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy XCover 4S عرضه شده است. …

دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A8050
 • مدل: SM-A8050
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: A8050ZCU2ASK1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-A8050  Android 9.0.0 دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A8050  اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A8050  که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy A80 عرضه شده است. این …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-A805F
 • مدل: SM-A805F
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: A805FXXS3ASK3
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-A805F Android 9.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-A805Fاندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-A805F که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy A80 عرضه شده است. این فایل …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-T865
 • مدل: SM-T865
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: T865XXS2ASK1
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-T865 Android 9.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-T865 اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-T865 که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy Tab S6 عرضه شده است. …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-T860
 • مدل: SM-T860
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: T860XXS1ASK1
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-T860 Android 9.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-T860 اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-T860 که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy Tab S6 عرضه شده است. …

دانلود رام رسمی سامسونگ SM-N9760
 • مدل: SM-N9760
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: N9760ZCS1ASJ9
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-N9760 Android 9.0.0 دانلود رام رسمی سامسونگ SM-N9760 اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام رسمی سامسونگ SM-N9760 که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy Note10+ عرضه شده است. این …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-M307FN
 • مدل: SM-M307FN
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: M307FNXXU1ASJ1
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-M307FN Android 9.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-M307FN اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-M307FN که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy M30s عرضه شده است. این …