آخرین رام ها

دانلود فایل کامبينيشن سامسونگ SM-T720
 • مدل: SM-T720
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: T720XXU1ASC6
 • فارسی: -

COMBINATION SM-T720 فایل کامبینیشن سامسونگ Samsung Galaxy Tab S5e   دانلود رام کامبينيشن SM-T720 برای مواردی همچون حذف قفل گوگل اکانت یا همان حذف frp ، حل مشکل DRK و حل مشکل گیرکردن …

دانلود رام فارسی 5 فایل سامسونگ SM-J610FN
 • مدل: SM-J610FN
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: J610FNXXU1BSDE
 • فارسی: دارد

Firmware Galaxy J6+ J610FN SM-J610FN Android 9.0.0 فایل فلش فارسی Samsung Galaxy J6+ اندروید ۹   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-J610FN که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای …

دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A6050
 • مدل: SM-A6050
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: A6050ZCU2BSC9
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-A6050 Android 9.0.0 فایل فلش Samsung Galaxy A6+ 2018    دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-A6050 که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy A6+ 2018 عرضه شده …

دانلود رام رسمی سامسونگ SM-G9608
 • مدل: SM-G9608
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: G9608ZMU4CSC5
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G9608 Android 9.0.0 فایل فلش  Galaxy S9 Duos   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-G9608 که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy S9 Duos عرضه شده است. …

دانلود رام رسمی سامسونگ SM-J610G
 • مدل: SM-J610G
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: J610GUBU1BSDE
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-J610G Android 9.0.0 فایل فلش فارسی اندروید ۹ Galaxy J6+   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-J610G که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy J6+ عرضه شده …

دانلود رام فارسی 5 فایل سامسونگ SM-J610F
 • مدل: SM-J610F
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: J610FXXU1BSDF
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-J610F Android 9.0.0 فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy J6+ اندروید ۹   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-J610F که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy …

دانلود رام رسمی سامسونگ SM-J415G
 • مدل: SM-J415G
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: J415GUBU2BSD6
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-J415G Android 9.0.0 فایل فلش فارسی Galaxy J4 plus اندروید ۹    دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-J415G که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy J4+ عرضه …

دانلود رام فارسی 5 فایل سامسونگ SM-J415F
 • مدل: SM-J415F
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: J415FXXU1ARIM
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-J415F Android 9.0.0 فایل فلش فارسی Samsung Galaxy J4+ اندروید ۹   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-J415F که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-J400M
 • مدل: SM-J400M
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: J400MUBU3BSDD
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-J400M Android 9.0.0 فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy J4 اندروید ۹   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-J400M که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy J4 …

دانلود رام فارسی 5 فایل سامسونگ SM-G9508
 • مدل: SM-G9508
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: G9508ZMU3DSD3
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G9508 android 9.0.0 فایل فلش رسمی Samsung Galaxy S8 Duos اندروید ۹   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-G9508 که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy …