دانلود رام فارسی 5 فایل سامسونگ SM-J610F
 • مدل: SM-J610F
 • سیستم عامل: اندروید 8.1.0
 • شماره ساخت: J610FXXU1ARIM
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-J610F Android 8.0.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy J6+ اندروید ۸   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-J610F که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung …

دانلود رام فارسی 5 فایل سامسونگ SM-J415FN
 • مدل: SM-J415FN
 • سیستم عامل: اندروید 8.1.0
 • شماره ساخت: J415FNXXU1ARIM
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-J415FN Android 8.1.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy J4+ اندروید ۸   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-J415FN که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۱٫۰ برای دستگاه Samsung …

دانلود رام فارسی 5 فایل سامسونگ SM-J415F
 • مدل: SM-J415F
 • سیستم عامل: اندروید 8.1.0
 • شماره ساخت: J415FXXU1ARIM
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-J415F Android 8.1.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy J4+ اندروید ۸   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-J415F که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۱٫۰ برای دستگاه Samsung …

دانلود رام فارسی 5 فایل سامسونگ SM-A750FN
 • مدل: SM-A750FN
 • سیستم عامل: اندروید 8.0.0
 • شماره ساخت: A750FNPUU1ARIC
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-A750FN Android 8.0.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy A7 2018 اندروید ۸   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-A750FN که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۰٫۰ برای …

دانلود فایل فلش فارسی 4 فایله سامسونگ SM-A750F
 • مدل: SM-A750F
 • سیستم عامل: اندروید 8.0.0
 • شماره ساخت: A750FXXU1ARII
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-A750F Android 8.0.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy A7 2018 اندروید ۸   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-A750F که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۰٫۰ برای …

دانلود فایل فلش فارسی 4 فایله سامسونگ SM-J730F
 • مدل: SM-J730F
 • سیستم عامل: اندروید 8.1.0
 • شماره ساخت: J730FXWU3BRJ2
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-J730F Android 8.1.0 فایل فلش Samsung Galaxy J7 2017 اندروید ۸   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-J730F که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۱٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy J7 2017 …

دانلود رام رسمی 4 فایله سامسونگ SM-J730FM
 • مدل: SM-J730FM
 • سیستم عامل: اندروید 8.1.0
 • شماره ساخت: J730FMXXU4BRI3
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-J730FM Android 8.1.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy J7 2017 اندروید ۸   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-J730FM که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۱٫۰ برای دستگاه Samsung …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-G570Y
 • مدل: SM-G570Y
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: G570YDXU2CRI1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G570Y android 8.0.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy J5 Prime اندروید ۸   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-G570Y که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung …

دانلود فایل فلش فارسی ۴ فایله سامسونگ SM-A810F
 • مدل: SM-A810F
 • سیستم عامل: اندروید 8.0.0
 • شماره ساخت: A810FXXU2CRH7
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-A810F android 8.0.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy A8 (2016) اندروید ۸   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-A810F که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۰٫۰ برای دستگاه …

دانلود فایل فلش فارسی ۴ فایله سامسونگ SM-J730G
 • مدل: SM-J730G
 • سیستم عامل: اندروید 8.1.0
 • شماره ساخت: J730GDXU5BRI3
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-J730G Android 8.1.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy J7 Pro اندروید ۸   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-J730G که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۱٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy …