• مدل: wintouch b86v

Download Firmware China Tablet wintouch_b86v   در این پست رام رسمی تبلت چینی مخصوص حل مشکل خاموشی وین تاچ با مشخصه برد wintouch_b86v را در نظر دارم در سایت مرکز رام …