دانلود رام رسمی 4 فایل سامسونگ SM-G9280
 • مدل: SM-G9280
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: G9280ZCU2CRI1
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-G9280 Android 7.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-G9280 اندروید ۷٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-G9280 اندروید ۷٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy S6 edge+ عرضه شده است. این فایل …

دانلود رام رسمی 4 فایل سامسونگ SM-G928T
 • مدل: SM-G928T
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: G928TUVS5ERD1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G928T Android 7.0 فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy S6 edge+ اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۴ فایل سامسونگ SM-G928T که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ برای دستگاه Samsung …

دانلود رام رسمی 4 فایل سامسونگ SM-G9287C
 • مدل: SM-G9287C
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: G9287CDXS4CRD1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G9287C Android 7.0 فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy S6 edge+ اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۴ فایل سامسونگ SM-G9287C که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy …

دانلود رام رسمی 4 فایل سامسونگ SM-G9287
 • مدل: SM-G9287
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: G9287ZHU3CRD2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G9287 Android 7.0 فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy S6 edge+ اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۴ فایل سامسونگ SM-G9287 که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy …

دانلود رام رسمی 4 فایل سامسونگ SM-G928P
 • مدل: SM-G928P
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: G928PVPS3DRC1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G9208 Android 7.0 فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy S6 edge+ اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۴ فایل سامسونگ SM-G928P که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy …

دانلود رام رسمی 4 فایل سامسونگ SM-G9250 اندروید 7.0
 • مدل: SM-G9250
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: G9250ZCU2ERB2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G9250 android 7.0 فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy S6 edge اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۴ فایل سامسونگ SM-G9250 که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy …