دانلود فایل فلش گوشی آلکاتل Alcatel 5015E
 • مدل: Alcatel 5015E

Download Firmware Alcatel 5015E دانلود رام آلکاتل Alcatel 5015E   دانلود رام رسمی آلکاتل Alcatel 5015E که این فایل فلش مخصوص پردازنده MT6580 است که توسط تیم وب سایت مرکز رام در …

دانلود فایل فلش رسمی گوشی آلکاتل Alcatel 918D
 • مدل: Alcatel 918D
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Alcatel 918D دانلود رام آلکاتل Alcatel 918D   دانلود رام رسمی آلکاتل Alcatel 918D می باشد. این فایل فلش مخصوص پردازنده MT6573 است که توسط تیم وب سایت مرکز رام در …

دانلود رام رسمی گوشی آلکاتل Alcatel 5015X-5015D
 • مدل: Alcatel 5015X-5015D
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Alcatel 5015X-5015D دانلود فایل فلش Alcatel 5015X-5015D   دانلود رام رسمی آلکاتل Alcatel 5015X-5015D که این فایل فلش مخصوص پردازنده MT6580 است که توسط تیم وب سایت مرکز رام در دسترس …

دانلود رام رسمی گوشی آلکاتل Alcatel 890D
 • مدل: Alcatel 890D
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Alcatel 890D فایل فلش آلکاتل Alcatel 890D   دانلود رام رسمی آلکاتل Alcatel 890D  که این فایل فلش مخصوص پردازنده MT6516 است که توسط تیم وب سایت مرکز رام در دسترس شما …

دانلود رام رسمی گوشی آلکاتل ALCATEL ONE TOUCH 8020D
 • مدل: ALCATEL ONE TOUCH 8020D
 • فارسی: ندارد

Download Firmware ALCATEL ONE TOUCH 8020D دانلود فایل فلش آلکاتل Alcatel 8020D   دانلود رام رسمی  آلکاتل ALCATEL ONE TOUCH 8020D که این فایل فلش مخصوص پردازنده MT6589 است که توسط تیم …

دانلود رام رسمی گوشی آلکاتل ALCATEL ONE TOUCH 992D
 • مدل: ALCATEL ONE TOUCH 992D
 • فارسی: ندارد

Download Firmware ALCATEL ONE TOUCH 992D دانلود فایل فلش آلکاتل Alcatel 992D   دانلود رام رسمی آلکاتل  ALCATEL ONE TOUCH 992D که این فایل فلش مخصوص پردازنده MT6577 است که توسط تیم …

دانلود فایل فلش فارسی آلکاتل Alcatel 7041D POP C7
 • مدل: Alcatel 7041D POP C7
 • سیستم عامل: اندروید 4.4
 • شماره ساخت: MT6582

 Download Firmware Alcatel 7041D POP C7 Android 4.4 فایل فلش آلکاتل Alcatel 7041D   دانلود رام رسمی آلکاتل Alcatel 7041D POP C7 که این فایل فلش مخصوص پردازنده MT6582 است که توسط تیم وب …

دانلود رام رسمی گوشی آلکاتل Alcatel 6037y
 • مدل: Alcatel 6037y

Download Firmware Alcatel 6037y دانلود فایل فلش آلکاتل Alcatel 6037Y   دانلود رام رسمی آلکاتل  Alcatel 6037y که این فایل فلش مخصوص پردازنده MT6582 است که توسط تیم وب سایت مرکز …

 • مدل: Alcatel 6037K

Download Firmware Alcatel 6037K فایل فلش رسمی آلکاتل Alcatel 6037K   دانلود رام رسمی آلکاتل Alcatel 6037K که این فایل فلش مخصوص پردازنده MT6582 است که توسط تیم وب سایت مرکز …

دانلود رام رسمی گوشی آلکاتل Alcatel 7025D
 • مدل: Alcatel 7025D
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Alcatel 7025D فایل فلش رسمی آلکاتل Alcatel 7025D   دانلود رام رسمی آلکاتل Alcatel 7025D که این فایل فلش مخصوص پردازنده MT6589 است که توسط تیم وب سایت مرکز …