دانلود رام رسمی لنوو Lenovo Vibe S1 Lite اندروید 5.1
 • مدل: Lenovo Vibe S1 Lite
 • سیستم عامل: اندروید 5.1
 • شماره ساخت: S405_1703091800
 • فارسی: دارد

Download Firmware Lenovo Vibe S1 Lite Android 5.1 فایل فلش فارسی Lenovo S1La40   دانلود رام فارسی لنوو Lenovo Vibe S1 Lite با اندروید ۵٫۱ برای تبلت لنوو Lenovo S1La40 منتشر شده است، این فایل فلش مخصوص …

دانلود رام رسمی لنوو Lenovo P770
 • مدل: Lenovo P770
 • سیستم عامل: اندروید 4.1
 • شماره ساخت: S113_130424
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Lenovo P770 Android 4.0.4 فایل فلش S560   دانلود رام رسمی لنوو Lenovo P770 با اندروید ۴٫۱ را برای دانلود شما کاربران گرامی در نظر گرفته ایم، این فایل فلش مخصوص ورژن S113_130424 …

دانلود رام رسمی لنوو Lenovo P700i
 • مدل: Lenovo P700i
 • سیستم عامل: اندروید 4.0.0
 • شماره ساخت: S110_130228
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Lenovo P700i Android 4.0.0 فایل فلش P700i   دانلود رام رسمی لنوو Lenovo P700i با اندروید ۴٫۰٫۰ را برای دانلود شما کاربران گرامی در نظر گرفته ایم، این فایل فلش مخصوص ورژن S110_130228 و …

دانلود رام رسمی لنوو Lenovo S580
 • مدل: Lenovo S580
 • سیستم عامل: اندروید 4.4.2
 • شماره ساخت: S112_1509010000
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Lenovo S580 Android 7.0 فایل فلش S580   دانلود رام رسمی لنوو Lenovo S580 با اندروید ۴٫۴٫۲ را برای دانلود شما کاربران گرامی در نظر گرفته ایم . این فایل فلش مخصوص ورزن S112_1509010000 و …

دانلود رام رسمی لنوو Lenovo S560 اندروید 4.0.4
 • مدل: Lenovo S560
 • سیستم عامل: اندروید 4.0.4
 • شماره ساخت: S105_121001
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Lenovo S560 Android 4.0.4 فایل فلش S560   دانلود رام رسمی لنوو Lenovo S560 با اندروید ۴٫۰٫۴ را برای دانلود شما کاربران گرامی در نظر گرفته ایم، این فایل فلش مخصوص ورژن S105_121001 و …

دانلود رام رسمی لنوو Lenovo K6 Power
 • مدل: Lenovo K6 Power
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: S231_171114

Download Firmware Lenovo K6 Power Android 7.0 دانلود فایل فلش و آپدیت لنوو Lenovo K33 اندروید ۷   دانلود رام رسمی لنوو Lenovo K6 Powerکه به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ برای …

دانلود رام رسمی لنوو Lenovo K6 Note
 • مدل: Lenovo K6 Note
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: S228_171114

Download Firmware Lenovo K6 Note Android 7.0 دانلود فایل فلش و آپدیت لنوو Lenovo K53 اندروید ۷   دانلود رام رسمی لنوو Lenovo K6 Note که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ …

دانلود رام فارسی لنوو Lenovo K5 Plus
 • مدل: Lenovo K5 Plus
 • سیستم عامل: اندروید 5.1
 • شماره ساخت: S105_161124

Download Firmware Lenovo K5 Plus Android 5.1 دانلود فایل فلش و آپدیت لنوو Lenovo A6020a46 اندروید ۵   دانلود رام رسمی لنوو Lenovo K5 Plus که به تازگی آپدیت اندروید ۵٫۱ …

دانلود رام رسمی لنوو Lenovo C2
 • مدل: Lenovo C2
 • سیستم عامل: اندروید 6.0
 • شماره ساخت: S048_161203

Download Firmware Lenovo C2 Android 6.0 دانلود رام رسمی و آپدیت لنوو Lenovo K10a40 اندروید ۶   دانلود رام رسمی لنوو Lenovo C2 که به تازگی آپدیت اندروید ۶٫۰ منتشر شده …

دانلود رام رسمی لنوو Lenovo Vibe K5 Note
 • مدل: Lenovo Vibe K5 Note
 • سیستم عامل: اندروید 6.0
 • شماره ساخت: S318_161128

Download Firmware Lenovo Vibe K5 Note Android 6.0 دانلود رام رسمی و آپدیت لنوو Lenovo A7020a48 اندروید ۶   دانلود رام رسمی لنوو Lenovo Vibe K5 Note که به تازگی آپدیت …