دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A505GT
 • مدل: SM-A505GT
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: A505GTUBS4ASK1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-A505GT Android 9.0.0 دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A505GT اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A505GT که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy A50 عرضه شده است. …

دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A600GN
 • مدل: SM-A600GN
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: A600GNUBU6BSJA
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-A600GN Android 9.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-A600GN اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-A600GN که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung GALAXY A6 2018 عرضه شده …

دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A705MN
 • مدل: SM-A705MN
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: A705MNXXU3ASJ1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-A705MN Android 9.0.0 دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A705MN اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A705MN که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy A70 عرضه شده است. …

دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A7108
 • مدل: SM-A7108
 • سیستم عامل: اندروید 7.1.1
 • شماره ساخت: A7108ZMU4CSB2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-A7108 Android 7.1.1 فایل فلش رسمی Samsung Galaxy A7 (2016)   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-A7108 که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۱٫۱ برای دستگاه Samsung Galaxy A7 …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-J810GF
 • مدل: SM-J810GF
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: J810GFDDU3BSK1
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-J810GF Android 9.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-J810GF اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-J810GF که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy On8 عرضه شده است. این …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-A6060
 • مدل: SM-A6060
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: A6060ZCU1ASD6
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-A6060 Android 9.0.0 فایل فلش Samsung Galaxy A60   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-A6060 که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy A60 عرضه شده است. …

 • مدل: SM-J600FN
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: J600FNXXU6BSK3
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-J600FN Android 9.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-J600FN اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-J600FN که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy J6 2018 عرضه شده …

دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A6058
 • مدل: SM-A6058
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: A6058ZMU3BSK2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-A6058 Android 9.0.0 دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A6058 اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A6058 که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy A9 Star عرضه شده …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-J810G اندروید 8.0.0
 • مدل: SM-J810G
 • سیستم عامل: اندروید 10.0.0
 • شماره ساخت: J810GDDU3CTG3
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-J810G Android 10 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-J810G اندروید ۱۰٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-J810G که به تازگی آپدیت اندروید ۱۰٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy J8 عرضه شده است. این فایل …

دانلود رام فارسی 5 فایل سامسونگ SM-G611F اندروید 7.1.1
 • مدل: SM-G611F
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: G611FDDU1CSD8
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-G611F Android 9.0.0 فایل فلش فارسی Galaxy On7 Prime اندروید ۹   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-G611F که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy On7 Prime …