دانلود رام رسمی لنوو Lenovo TB-7703F اندروید 6.0.0
 • مدل: Lenovo TB-7703F
 • سیستم عامل: اندروید 6.0.0
 • شماره ساخت: S000619_1607191459
 • فارسی: دارد

Download Firmware Lenovo TB-7703F Android 6.0.0 فایل فلش فارسی Lenovo TAB3 7 Plus   دانلود رام فارسی لنوو Lenovo TB-7703F با اندروید ۶٫۰٫۰ برای تبلت لنوو Lenovo TAB3 7 Plus منتشر شده است، این فایل فلش مخصوص …

دانلود رام رسمی لنوو Lenovo TB-7104I
 • مدل: Lenovo TB-7104I
 • سیستم عامل: اندروید نامعلوم
 • شماره ساخت: S110003_181026
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Lenovo TB-7104I فایل فلش Lenovo Tab E7   دانلود رام رسمی لنوو Lenovo TB-7104I رای تبلت لنوو Lenovo Tab E7 منتشر شده است، این فایل فلش مخصوص ورژن S110003_181026 و پردازنده MT6580 می باشد. این …

دانلود رام رسمی لنوو Lenovo TB-7104I
 • مدل: Lenovo TB-7104F
 • سیستم عامل: اندروید نامعلوم
 • شماره ساخت: S000039_180908
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Lenovo TB-7104F فایل فلش Lenovo Tab E7   دانلود رام رسمی لنوو Lenovo TB-7104F برای تبلت لنوو Lenovo Tab E7 منتشر شده است، این فایل فلش مخصوص ورژن S000039_180908 و پردازنده MT6737M می باشد. این فایل فلش …

دانلود رام فارسی لنوو Lenovo TB-7504X اندروید 7.0
 • مدل: Lenovo TB-7504X
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: S000040_180120
 • فارسی: دارد

Download Firmware Lenovo TB-7504X Android 7.0 فایل فلش فارسی Lenovo Tab 4 7   دانلود رام فارسی لنوو Lenovo TB-7504X با اندروید ۷٫۰ برای تبلت لنوو Lenovo Tab 4 7 منتشر شده است، این فایل فلش مخصوص …

دانلود رام فارسی لنوو Lenovo TB_7504F اندروید 7.0
 • مدل: Lenovo TB_7504F
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: S000032_180823
 • فارسی: دارد

Download Firmware Lenovo TB_7504F Android 7.0 فایل فلش فارسی Lenovo Tab 4 7   دانلود رام فارسی لنوو Lenovo TB_7504F با اندروید ۷٫۰ برای تبلت لنوو Lenovo Tab 4 7 منتشر شده است، این فایل فلش مخصوص …

دانلود رام فارسی لنوو Lenovo TB-7304F
 • مدل: Lenovo TB-7304F
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: S110003_180821
 • فارسی: دارد

Download Firmware Lenovo TB-7304F Android 7.0 فایل فلش فارسی Lenovo Tab 7   دانلود رام فارسی لنوو Lenovo TB-7304F با اندروید ۷٫۰ برای تبلت لنوو Lenovo Tab 7 منتشر شده است، این فایل فلش مخصوص ورژن S100005_180930 و …

دانلود رام فارسی لنوو Lenovo TB-X705L
 • مدل: Lenovo TB-X705L
 • سیستم عامل: اندروید 8.1
 • شماره ساخت: S000023_20180921
 • فارسی: دارد

Download Firmware Lenovo TB-X705L Android 8.1 فایل فلش فارسی Lenovo Tab P10   دانلود رام فارسی لنوو Lenovo TB-X705L با اندروید ۸٫۱ برای تبلت لنوو Lenovo Tab P10 منتشر شده است، این فایل فلش مخصوص ورژن S000017_20180831 و پردازنده Qualcomm می …

دانلود رام فارسی لنوو Lenovo TB-X705F
 • مدل: Lenovo TB-X705F
 • سیستم عامل: اندروید 8.1
 • شماره ساخت: S000017_20180831
 • فارسی: دارد

Download Firmware Lenovo TB-X705F Android 8.1 فایل فلش فارسی Lenovo Tab P10   دانلود رام فارسی لنوو Lenovo TB-X705F با اندروید ۸٫۱ برای تبلت لنوو Lenovo Tab P10 منتشر شده است، این فایل فلش مخصوص ورژن S000017_20180831 و پردازنده Qualcomm می …

دانلود رام فارسی لنوو Lenovo TB-8304F1
 • مدل: Lenovo TB-8304F1
 • سیستم عامل: اندروید 7.1
 • شماره ساخت: S100005_180930
 • فارسی: دارد

Download Firmware Lenovo TB-8304F1 Android 7.1 فایل فلش فارسی Lenovo Tab 8   دانلود رام فارسی لنوو Lenovo TB-8304F1 با اندروید ۷٫۱ برای تبلت لنوو Lenovo Tab 8 منتشر شده است، این فایل فلش مخصوص ورژن S100005_180930 و …

دانلود رام فارسی لنوو Lenovo TB-8304F
 • مدل: Lenovo TB-8304F
 • سیستم عامل: اندروید 7.1
 • شماره ساخت: S000029_181015
 • فارسی: دارد

Download Firmware Lenovo TB-8304F Android 7.1 فایل فلش فارسی Lenovo Tab4   دانلود رام فارسی لنوو Lenovo TB-8304F با اندروید ۷٫۱ برای تبلت لنوو Lenovo TAB4 منتشر شده است، این فایل فلش مخصوص ورژن S000029_181015 و پردازنده MT8163 می …