دانلود رام فارسی سامسونگ SM-T865
 • مدل: SM-T865
 • سیستم عامل: اندروید 10.0.0
 • شماره ساخت: T865XXU3BTF2
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-T865 Android 10 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-T865 اندروید ۱۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-T865 که به تازگی آپدیت اندروید ۱۰٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy Tab S6 عرضه شده است. …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-T860
 • مدل: SM-T860
 • سیستم عامل: اندروید 10.0.0
 • شماره ساخت: T860XXU2BTF2
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-T860 Android 10 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-T860 اندروید ۱۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-T860 که به تازگی آپدیت اندروید ۱۰٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy Tab S6 عرضه شده است. …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-T590
 • مدل: SM-T590
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: T590XXU3BSJ1
 • فارسی: دارد

Download Firmware  SM-T590 Android 9.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-T590 اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-T590 که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای Samsung Galaxy Tab A2 عرضه …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-T825Y
 • مدل: SM-T825Y
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: T825YDXU3CSH9
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-T825Y Android 9.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-T825Y اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-T825Y که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy Tab S3 عرضه شده …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-T295
 • مدل: SM-T295
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: T295XXU1ASG4
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-T295 Android 9.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-T295 اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-T295 که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy Tab A 8.0 عرضه شده …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-T290
 • مدل: SM-T290
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: T290XXU1ASF7
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-T290 Android 9.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-T290 اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-T290 که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy Tab A 8.0 عرضه شده …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-T595
 • مدل: SM-T595
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: T595JXU4BSI2
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-T595 Android 9.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-T595 اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-T595 که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy Tab A 10.5 عرضه شده …

دانلود فایل فلش فارسی 4 فایله سامسونگ SM-T825
 • مدل: SM-T825
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: T825JXU3CSHA
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-T825 Android 9.0.0 دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-T825 اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-T825 که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy Tab …

دانلود فایل فلش فارسی 5 فایله SM-T395
 • مدل: SM-T395
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: T395XXU4CSF1
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-T395 Android 9.0.0 فایل فلش فارسی Galaxy Tab Active2 اندروید ۹   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-T395 که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy Tab Active2 …

دانلود رام رسمی 4 فایل سامسونگ SM-T390
 • مدل: SM-T390
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: T390XXU4CSF1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-T390 android 9.0.0 فایل فلش رسمی  Galaxy Tab Active2 اندروید ۹   دانلود رام رسمی ۴ فایل سامسونگ SM-T390 که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy Tab …