آخرین رام ها

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-A217F
 • مدل: A217F
 • سیستم عامل: اندروید 10.0.0
 • شماره ساخت: A217FXXU4BTL1
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-A217F Android 10 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-A217F اندروید ۱۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-A217F که به تازگی آپدیت اندروید ۱۰٫۰٫۰  برای دستگاه Samsung Galaxy A21S عرضه شده است. این …

دانلود رام فارسی 5 فایل سامسونگ SM-A105F اندروید 9.0.0
 • مدل: SM-A105F
 • سیستم عامل: اندروید 10.0.0
 • شماره ساخت: A105FDDU5BTK1
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-A105F Android 10 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-A105F اندروید ۱۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-A105F که به تازگی آپدیت اندروید ۱۰٫۰٫۰  برای دستگاه Samsung Galaxy A10 عرضه شده است. این فایل …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-T865
 • مدل: SM-T865
 • سیستم عامل: اندروید 10.0.0
 • شماره ساخت: T865XXU3BTF2
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-T865 Android 10 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-T865 اندروید ۱۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-T865 که به تازگی آپدیت اندروید ۱۰٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy Tab S6 عرضه شده است. …

دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A6050
 • مدل: SM-A6050
 • سیستم عامل: اندروید 10.0.0
 • شماره ساخت: A6050ZHU5CTJ1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-A6050 Android 10 دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A6050 اندروید ۱۰   دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A6050 که به تازگی آپدیت اندروید ۱۰٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy A6+ 2018 عرضه شده است. …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-A750GN اندروید 9.0.0
 • مدل: SM-A750GN
 • سیستم عامل: اندروید 10.0.0
 • شماره ساخت: A750GNDXS6CTJ2
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-A750GN Android 10 دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A750GN اندروید ۱۰   دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A750GN که به تازگی آپدیت اندروید ۱۰٫۰٫۰ برای دستگاه ۲۰۱۸ Samsung Galaxy A7 عرضه شده …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-T860
 • مدل: SM-T860
 • سیستم عامل: اندروید 10.0.0
 • شماره ساخت: T860XXU2BTF2
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-T860 Android 10 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-T860 اندروید ۱۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-T860 که به تازگی آپدیت اندروید ۱۰٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy Tab S6 عرضه شده است. …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-A202F
 • مدل: SM-A202F
 • سیستم عامل: اندروید 10.0.0
 • شماره ساخت: A202FXXU3BTE2
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-A202F Android 10 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-A202F اندروید ۱۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-A202F که به تازگی آپدیت اندروید ۱۰٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy A20e عرضه شده است. این …

 • مدل: P615
 • سیستم عامل: اندروید 10.0.0
 • شماره ساخت: P615XXU4BTK1
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-P615 Android 10.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-P615 اندروید ۱۰٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-P615 که به تازگی آپدیت اندروید ۱۰٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy Tab S6 Lite عرضه …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-A107F
 • مدل: SM-A107F
 • سیستم عامل: اندروید 10.0.0
 • شماره ساخت: A107FXXU7BTL1
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-A107F  Android 10 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-A107F اندروید ۱۰٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-SM-A107F  که به تازگی آپدیت اندروید ۱۰٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy A10s عرضه شده است. …

دانلود رام فارسی 5 فایل سامسونگ SM-A920F اندروید 9.0
 • مدل: SM-A920F
 • سیستم عامل: اندروید 10.0.0
 • شماره ساخت: A920FXXS4CTL1
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-A920F android 10.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-A920F اندروید ۱۰٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-A920F که به تازگی آپدیت اندروید ۱۰٫۰٫۰ برای Samsung Galaxy A9 2018 عرضه شده است را …