دانلود رام فارسی سامسونگ SM-N985F
 • مدل: N985F
 • سیستم عامل: اندروید 11.0.0
 • شماره ساخت: N985FXXU1CTL5
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-N985F Android 11 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-N985F اندروید ۱۱٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-N985F که به تازگی آپدیت اندروید ۱۱٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy Note 20 Ultra عرضه …

دانلود رام رسمی سامسونگ SM-G9880
 • مدل: G9880
 • سیستم عامل: اندروید 11.0.0
 • شماره ساخت: G9880ZHU2CTL4
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G9880 Android 11.0.0 دانلود رام رسمی سامسونگ SM-G9880 اندروید ۱۱٫۰٫۰   دانلود رام رسمی سامسونگ SM-G9880 که به تازگی آپدیت اندروید ۱۱٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy S20 Ultra 5G عرضه …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-G986B
 • مدل: G986B
 • سیستم عامل: اندروید 11.0.0
 • شماره ساخت: G986BXXU5CTKG
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-G986B Android 11.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-G986B اندروید ۱۱٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-G986B که به تازگی آپدیت اندروید ۱۱٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy S20+ 5G عرضه شده است. …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-G780F
 • مدل: G780F
 • سیستم عامل: اندروید 11.0.0
 • شماره ساخت: G780FXXU1BTL1
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-G780F Android 11.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-G780F اندروید ۱۱٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-G780F که به تازگی آپدیت اندروید ۱۱٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy S20 FE عرضه شده است. …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-G988B
 • مدل: G988B
 • سیستم عامل: اندروید 11.0.0
 • شماره ساخت: G988BXXU5CTKG
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-G988B Android 11.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-G988B اندروید ۱۱٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-G988B که به تازگی آپدیت اندروید ۱۱٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy S20 Ultra 5G عرضه شده …

دانلود رام رسمی سامسونگ SM-G9860
 • مدل: G9860
 • سیستم عامل: اندروید 11.0.0
 • شماره ساخت: G9860ZHU2CTL4
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G9860 Android 11.0.0 دانلود رام رسمی سامسونگ SM-G9860 اندروید ۱۱   دانلود رام رسمی سامسونگ SM-G9860 که به تازگی آپدیت اندروید ۱۱ برای دستگاه Samsung Galaxy S20+ 5G عرضه شده …

دانلود رام رسمی سامسونگ SM-F707B
 • مدل: F707B
 • سیستم عامل: اندروید 11.0.0
 • شماره ساخت: F707BXXU1CTL6
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-F707B Android 11.0.0 دانلود رام رسمی سامسونگ SM-F707B اندروید ۱۱   دانلود رام رسمی سامسونگ SM-F707B که به تازگی آپدیت اندروید ۱۱ برای دستگاه Samsung Galaxy Z Flip 5G عرضه …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-N986B
 • مدل: N986B
 • سیستم عامل: اندروید 11.0.0
 • شماره ساخت: N986BXXU1CTL5
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-N986B Android 11.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-N986B اندروید ۱۱   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-N986B که به تازگی آپدیت اندروید ۱۱ برای دستگاه Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G عرضه …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-N981B
 • مدل: N981B
 • سیستم عامل: اندروید 11.0.0
 • شماره ساخت: N981BXXU1CTL5
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-N981B Android 11.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-N981B اندروید ۱۱   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-N981B که به تازگی آپدیت اندروید ۱۱ برای دستگاه Samsung Galaxy Note20 5G عرضه شده …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-G9810
 • مدل: G9810
 • سیستم عامل: اندروید 11
 • شماره ساخت: G9810ZHU2CTL4
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G9810 Android 11 دانلود رام رسمی سامسونگ SM-G9810 اندروید ۱۱   دانلود رام رسمی سامسونگ SM-G9810 که به تازگی آپدیت اندروید ۱۱ برای دستگاه Samsung Galaxy S20 5G عرضه شده …